A†A kunigas Kazimieras Skučas 1934 – 1965 – 2023

2023 m. lapkričio 29 d., Veiverių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje mirė kunigas Kazimieras Skučas.

Kun. Kazimieras Skučas gimė 1934 m. balandžio 10 d. Barauskinės k., Veiverių parapijoje, Prienų rajone.

1942 – 1954 m. mokėsi Veiverių vidurinėje mokykloje.

1960 – 1965 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1965 m. balandžio 14 d. buvo pašventintas kunigu.

Kun. Kazimieras Skučas darbavosi šiose pareigose:

nuo 1965 m. liepos 2 d. – Kėdainių parapijos vikaras;

nuo 1968 m. gegužės 8 d. – Prienų parapijos vikaras;

nuo 1970 m. liepos 7 d. – Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaras;

nuo 1971 m. balandžio 5 d. – Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonas;

nuo 1983 m. gegužės 28 d. – Veiverių Šv. Liudviko parapijos klebonas;

nuo 1988 m. gegužės 24 d. – paskirtas aptarnauti ir Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapiją;

nuo 2010 m. birželio 21 d. – atleidžiamas iš Veiverių Šv. Liudviko parapijos klebono pareigų, paliekant Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu.

nuo 2021 m. balandžio 30 d. – atleidžiamas iš Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebono pareigų ir skiriamas Veiverių Šv. Liudviko parapijos altarista.

Kun. Kazimierą Skučą atsiminsime kaip aktyvų, darbštų, patriotišką kunigą, kuris visose savo tarnystės vietose stengėsi ne tik padaryti reikiamus darbus bažnyčiose, bet ir atliepti į gyvosios Bažnyčios poreikius, vesti žmones prie Kristaus juos palaikant, kartu su jais gyvenant maldos gyvenimą. Savo laiku subūręs gausų patarnautojų būrį Sangrūdos parapijoje sugebėjo būti jiems tėvo ir kunigo pavyzdžiu, kad net penki iš jų pasirinko kunigystės kelią. Kunigas Kazimieras išsiskyrė ir savo meile žirgams ir rimorystės amatui. Jo rūpesčiu Veiveriuose buvo įkurtas ir veikia rimorystės muziejus.

Kun. Kazimieras Skučas bus pašarvotas 2023 m. lapkričio 29 d. nuo 14 val. Veiverių Šv. Liudviko parapijos bažnyčioje. Šv. Mišios už kun. Kazimierą bus aukojamos lapkričio 29 d. 17 val. ir lapkričio 30 d. 18 val. Veiverių Šv. Liudviko parapijos bažnyčioje.

2023 m. gruodžio 1 d. 12 val. Veiverių Šv. Liudviko parapijos bažnyčioje bus aukojamos laidotuvių Šventosios Mišios, po kurių kun. Kazimieras Skučas, kaip pats pageidavo, bus palaidotas šios bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

 

Vilkaviškio vyskupijos kurija