Adventiniai susitikimai

Kaip ir kasmet, artėjant šv. Kalėdoms šis laikas yra paženklintas šiltos tarpusavio bendrystės, susibūrimų, susitikimų, rekolekcijų.

Š. m. gruodžio 18 d. į kasmetinį adventinį susitikimą draugėn susibūrė ir Vilkaviškio vyskupijos vadovai bei darbuotojai iš kurijos, kitų bažnytinių institucijų bei organizacijų.

Šios dienos popietę visi drauge šventėme Eucharistiją Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinio centro koplyčioje. Eucharistijos liturgijai vadovavo vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, nuolatinis diakonas S. Andriuška, vyskupijos institucijų vadovai kunigai bei Marijampolės miesto parapijose dirbantys kunigai. Vyskupas Eucharistiją aukojo už visus bažnytinėse institucijose dirbančius žmones, dėkojo jiems už kiekvieno indėlį į Bažnyčios gyvumą. Ekscelencija sakytoje homilijoje visus susirinkusius drąsino tęsti pradėtus darbus, sakydamas, kad visi tokiu būdu prisidedantys prie Bažnyčios gyvumo yra ypatingoje Dievo artumoje. Šv. Mišių bendrystę ir maldą savo giesmėmis praturtino solistai  Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas, kurie ir vėliau po šv. Mišių savo muzikinę programą dovanojo visiems susirinkusiems.

Po to Ganytojas visus kvietė trumpai maldai, po kurios ekscelencija visiems dalijo kalėdaičius. Laužydami juos visi dalijosi gerais žodžiais ir palinkėjimais, kurių dažnai nespėjame išsakyti vieni kitiems kasdieniuose darbuose ir rūpesčiuose.

Visi susibūrę draugėn prie bendro agapės stalo su pakilia nuotaika ir džiaugsmu širdyse apibendrinome besibaigiančius metus ir džiaugėmės bendryste.