MARIJAMPOLĖS ŠV. VINCENTO PAULIEČIO BAŽNYČIOJE SUTIKTOS ŠV. ANTANO PADUVIEČIO RELIKVIJOS

Šviesiame adventiniame laike, Lietuvą pasiekė nepaprasta dovana. Gruodžio 14–23 d. iš Paduvos (Italija) į Lietuvą atvežta didžioji šv. Antano Paduviečio relikvija, lotyniškai vadinama „massa corporis“ (kūno dalis). Tai išties ypatinga, vadinamoji pirmojo laipsnio, relikvija. Tai kartu ypatinga ir svarbi dovana mūsų vyskupijai, kurios globėjas yra šv. Antanas.

Mūsų vyskupiją ši relikvija pasiekė gruodžio 20 d., kai visi norintys galėjo pasitikti ją Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. 12 val. relikvijas iškilmingu pagerbimu prie bažnyčios durų sutiko Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Tiesa, ne tik šv. Antano, bet ir kartu atkeliavusią šv. Pranciškaus relikviją. Šias relikvijas kelionėje Lietuvoje lydi du broliai pranciškonai iš Mažesniųjų brolių konventualų ordino Paduvoje.

Vėliau iki pat vėlaus vakaro bažnyčia buvo atvira visiems norintiems melstis ir budėti prie relikvijų. Nusitęsė ilga eilė maldininkų, kurie su malda ir prašymais į šv. Antaną skubėjo artintis prie relikvijoriaus. Čia vyko katechezė, buvo giedama šv. Antano Paduviečio litanija, vyko jaunimo maldos valanda prie relikvijų, taip pat individuali malda tyloje. Vakare 18 val. gausiai parapijiečių ir svečių iš visos vyskupijos pripildytoje bažnyčioje buvo švenčiama Eucharistija, kuriai vadovavo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Kartu meldėsi būrys kunigų iš įvairių vyskupijos parapijų, taip pat svečiai kunigai iš kitų vyskupijų.

Gruodžio 21 dienos rytą buvo baigta šių relikvijų piligrimystė Vilkaviškio vyskupijoje. 8 val. šv. Mišioms vadovavo vyskupas Rimantas Norvila, kartu koncelebravo keletas kunigų iš artimiausių parapijų. Bendroje maldoje su susirinkusiais tikinčiaisiais relikvijos buvo išlydėtos į tolimesnę kelionę Lietuvoje.

Foto: Vidas Venslovaitis, Ona Kuzmaitė