Advento susitikimas šeimos „Štai Jis ateina“ (Gg 2,8)

Gruodžio 9 dieną Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras pakvietė šeimos centro savanorius ir vyskupijos šeimas į advento susitikimą ,,Štai Jis ateina“ (Gg 2, 8), kuris vyko Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos namuose.  Tą šeštadienį į Prienus susirinko šeimos iš įvairių vyskupijos vietų: Vilkaviškio, Alytaus, Marijampolės, Prienų, Kauno raj.. Dienos impulsas prasidėjo šlovinimu ir Dievo Motinos komandos porų Virginijos ir Tomo Jundulų, bei Erlando Bartulio liudijimais, apie tai, kaip klostėsi jų ir Dievo meilės istorija. Jie taip pat pristatė Dievo Motinos komandos judėjimą. Savo įžvalgomis ir mintimis, skirtomis šiam liturginiam laikui, pasidalino ir šeimos centro kuratorius kun. Žydrūnas Kulpys. Po pietų parapijos didžioji salė pavirto teatro sale.  Šventės dalyviai turėjo galimybė pamatyti Marijampolės Dramos teatro poezijos spektaklį ,,Giesmių giesmė“, režisierė Milda Mažėtytė Antanauskienė.

Diena užsibaigė Švč. Sakramento adoracija, kurios metu šeimos galėjo švęsti susitaikinimo sakramentą, bei patirti Dievo malones per užtarimo maldą, kurioje patarnavo ,,Gyvojo vandens“ bendruomenė iš Alytaus. Savo nuostabiomis giesmėmis širdis džiugino šlovinimo grupė „Totus Tuus“. Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras nuoširdžiai dėkoja visiems šventės dalyviams už jų sukurtą nuostabią  jaukią, betarpišką ir ypatingai šeimynišką atmosferą. Ritos ir Vytauto Stravinskų šeimos vaikams, bei Marijampolės Marijonų gimnazijos 7a klasės moksleivėms Vincentai ir Mėjai už savanorišką pagalbą, vaikų priežiūrą renginio metu. Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos klebonui kun. Vaidotui Labašauskui už renginio priėmimą, šilumą, Šv. Mišių auką ir paskelbtą žodį. Kavinei „Vėlyvė“ už labai skanų maistą.

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro informacija

Renginio fotografijos Erlando Bartulio