Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas 2023 12 12

 

2023 m. gruodžio 12 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis vyskupijoje tarnaujančių kunigų ir nuolatinių diakonų susirinkimas. Taip pat šią dieną susirinkusieji kunigai, drauge su vyskupijos ganytoju Rimantu Norvila meldėsi Marijampolės bazilikoje, kur vyko pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio minėjimas.

Susirinkimas pradėtas bendra malda – Valandų liturgija.

Susirinkimo pradžioje buvo paliesta Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio draugijos tema. Vyskupas Rimantas Norvila ragino susirinkusius parapijų klebonus kurti parapijose draugijos skyrius. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys Jolita ir Viktorija dalijosi informacija apie draugiją, jos veiklą bei užduotis. Pal. Jurgio Matulaičio draugija įkurta prieš 15 metų, kai buvo patvirtinti pirmieji įstatai. Draugijos užduotis – dvasinis jos narių ugdymas ir Pal. Jurgio šūkio „Blogį nugalėti gerumu” praktinis įgyvendinimas savo parapijos bendruomenėje. Šiuo metu Lietuvoje yra 17 draugijos skyrių, 14 iš jų – Vilkaviškio vyskupijoje. Draugijos veikla parapijoje skatina narius augti tikėjime, tapti aktyvesniais parapijos bendruomenės nariais, formuoja parapijos branduolį. Seserys dėkojo klebonams, kurių parapijose jau veikia tokios draugijos, už palaikymą ir suteiktas galimybes tokioms grupelėms veikti ir augti.

Vėliau susirinkime kun. Dainius Gurevičius pristatė neseniai savo paties išleistą knygą „Jau tapę istorija”. Ši knyga – išsamus Vilkaviškio vyskupijoje palaidotų kunigų registras. Kun. Dainius dalijosi patirtimi ir atradimais, kurie lydėjo beveik keturis su puse metų šio leidinio informacijos rinkimo ir sudarymo.

Susirinkimą užbaigė kun. Viliaus Sikorsko pasidalijimas įspūdžiais ir patirtimi iš piligriminės kelionės.

Po pietų, posėdžiui rinkosi vyskupijos kunigų taryba.