Atsinaujino Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčia

Spalio 25 d. atsinaujinusioje Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčioje vyko ypatinga iškilmė – naujojo altoriaus konsekracija.

Šiai šventei pradžią davė savo šaknis šioje parapijoje turinti E. ir I. Monkevičių šeima, kuri paskyrė auką bažnyčios remontui. Jų solidarumo dėka buvo atnaujintas bažnyčios vidus. Klebono sprendimu buvo užsakytas ir naujasis altorius. Jį pagamino individualios įmonės Kybartuose savininkas  Eugenijus Sabaliauskas. Ši įmonė yra pagaminusi įvairių interjero apdailos detalių ir kitoms Vilkaviškio vyskupijos bažnyčioms.

Savo nuoširdžia pagalba atnaujinant bažnytėlę prisidėjo ir darbus atliko statybos ir projektavimo darbų įmonė UAB ARCHIS. Ši įmonė, kaip dovaną parapijai, atliko visą eilę bažnyčios vidaus apdailos darbų, bei atnaujino šventoriuje esančius suolus.

Pandemijos sąlygomis šventėje dalyvavusių tikinčiųjų skaičius buvo mažesnis nei įprastai per kitas parapijos iškilmes, tačiau susibūręs parapijos branduolys šventę papildė savo nuoširdžia malda ir šviesia nuotaika.

Po šv. Mišių parapijos klebonas kun. A. Kmitas padėkojo rėmėjams ir įteikė simbolines atminimo dovanas.

Artimiausiu metu planuojama pagaminti vienodos stilistikos su altoriumi sakyklą ir kryžių.

 

Foto Audronės Balčiuvienės, kun. Aurimo Stiklakio, vysk. Rimanto Norvilos