Aleksoto dekanatas

DEKANAS – kun. teol. lic. Gintaras Urbštas (Garliava)
Bažnyčios g. 3b, Garliava, 53259 Kauno r.
8 375 51208
VICEDEKANAS – kun. Rimantas Baltrušaitis (Aukštoji Panemunė)
Vaidoto g. 9, 45481 Kaunas
8 680 58950

 

Parapijos

ALEKSOTAS. Šv. Kazimiero
Vidukalnio g. 4, 46275 Kaunas
8 616 88855

Klebonas – kanauninkas Valius Zubavičius OP
Gimęs – 1959 04 09, pašventintas kunigu – 1987 09 08
Vilkaviškio katedros kapitulos pirmininkas
Mob. 8 699 66844
El. p. abatas.dominykas@gmail.com

Vikaras – kun. Aurimas Stiklakis
Gimęs – 1984 10 18, pašventintas kunigu – 2009 06 29
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos kapelionas

Diakonas Tautvydas Kapcevičius
Gimęs – 1980 05 30, pašventintas diakonu – 2019 12 29

AUKŠTOJI PANEMUNĖ. Švč. M. Marijos Vardo
Vaidoto g. 7, 45388 Kaunas
8 37 749423

Klebonas – kun. teol. lic. Rimantas Baltrušaitis
Gimęs – 1970 09 03, pašventintas kunigu – 1995 12 17
Mob. 8 680 58950

Altarista – kun. Petras Kražauskas
Gimęs – 1942 06 29, pašventintas kunigu – 1974 04 09
Kauno Panemunės senelių namų kapelionas
Mob. 8 637 89649

Nuolatinis diakonas – Žilvinas Jankauskas

BRAZIŪKAI. Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Braziūkų g. 81, Braziūkai, 53412 Kauno r.

Aptarnauja – kun. Andrius Vaitkūnas (Paluobiai)
Gimęs – 1982 05 26, pašventintas kunigu – 2007 06 29
Mob. 8 650 61773
El. p. andriusvaitknas@gmail.com

EŽERĖLIS. Švč. Antano Paduviečio
Kauno g. 31, Ežerėlis, 53390 Kauno r.

Aptarnauja – kun. Juozas Fakėjavas (Zapyškis)
Gimęs – 1976 03 24, pašventintas kunigu – 2001 12 08
Bažnyčios g. 9, Kluoniškių k., Zapyškis, 53417 Kauno r.
Mob. 8 641 10128

GARLIAVA. Švč. Trejybės
Vytauto g. 56, Garliava, 53259 Kauno r.
8 37 551208

Klebonas – dekanas kun. teol. lic. Gintaras Urbštas
Gimęs – 1973 08 15, pašventintas kunigu – 1997 08 15
Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktorius
Bažnyčios g. 3B, Garliava, 53259 Kauno r.
Mob. 8 698 16088
El. p. gintaras.urbstas@gmail.com

Altarista-vikaras – kun. Kęstutis Stankevičius
Gimęs – 1959 06 08, pašventintas kunigu – 2001 06 17

Altarista-vikaras – kun. Kęstutis Bekasovas
Gimęs – 1955 04 03, pašventintas kunigu – 1978 05 28
Mob. 8 616 53061

Nuolatinis diakonas – Egidijus Cibauskas
Mob. 8 699 27160
El. p. ceautomobiles@yahoo.fr

KAUNAS. Šv. Apaštalo Jokūbo
 (bažnyčia projektuojama)

Klebonas – kanauninkas Valius Zubavičius OP
Gimęs – 1959 04 09, pašventintas kunigu – 1987 09 08
Vilkaviškio katedros kapitulos pirmininkas
Mob. 8 699 66844
El. p. abatas.dominykas@gmail.com

MARGININKAI. Švč. M. Marijos Škaplierinės
Bažnyčios g. 2, Margininkai, 53185 Kauno r.
Aptarnauja – kun. teol. lic. Virginijus Gražulevičius (Rokai)
Gimęs – 1975 02 08, pašventintas kunigu – 1999 03 21
Mob. 8 685 35301
El. p. virginijusgra@is.lt

PAŽĖRAI, Švč. Jėzaus Širdies 
Pažėrai, 53062 Kauno r.

Klebonas – Kazimieras Skučas
Gimęs –  1934 04 10, pašventintas kunigu – 1965 04 14
Minties takas g. 1, Veiveriai, 59295 Prienų r.
Tel. 8 319 68144

ROKAI. Šv. Antano Paduviečio 
J. Borutos g. 23, Rokai, 46115 Kaunas
8 37 545151

Klebonas – kun. teol. lic. Virginijus Gražulevičius
Gimęs – 1975 02 08, pašventintas kunigu – 1999 03 21
Mob. 8 685 35301

ŠLIENAVA. Švč. M. Marijos Apsilankymo
Žalioji g. 23, Šlienava, 53143 Kauno r.
8 37 430532

Klebonas – kun. Antanas Mickevičius
Gimęs – 1963 04 04, pašventintas kunigu -1991 04 07
Vilkaviškio vyskupijos vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas
Mob.: 8 686 75823, 8 608 11655
El. p. mickevicius.antanas@gmail.com

TABARIŠKIAI. Kristaus Karaliaus 
Gėlių g. 108, Tabariškiai, 53330 Kauno r.
8 601 07167

Klebonas – kun. Arminas Lukoševičius
Gimęs – 1984 09 05, pašventintas kunigu – 2010 06 29
Aleksandro Stulginskio universiteto kapelionas

ZAPYŠKIS. Šv. Jono Krikštytojo 
Bažnyčios g. 13, Zapyškis, 53417 Kauno r.

Klebonas – kun. Juozas Fakėjavas
Gimęs – 1976 03 24, pašventintas kunigu – 2001 12 08
Bažnyčios g. 9, Kluoniškių k., Zapyškis, 53417 Kauno r.,
Mob. 8 641 10128