GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITĖ MARIJAMPOLĖ 2019

IN NOMINE IESU OMNE GENU FLECTATUR

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija, jau keturioliktąjį kartą iš eilės, organizuoja grigališkojo choralo vasaros kursus. Devinti metai palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mieste, Marijampolėje, vyksianti kasmetinė grigališkojo choralo entuziastų stovykla yra skirta Bažnyčios mokytojams, pagerbiant tomis dienomis Bažnyčios kalendoriuje įrašytus šventuosius kunigus, Bažnyčios mokytojus. Savaitės motto – In nomine Iesu omne genu flectatur – Jėzaus vardui priklaups kiekvienas kelis (Fil. 2,10).

Šių metų kursų vyriausiasis savaitės mokytojas ir choro vadovas – mokytojas iš Lenkijos, dr. Michał Sławecki. Vargonininkas, kompozitorius, dirigentas, grigališkojo choralo tyrinėtojas. Vadovauja kard. S. Višinskio vardo universiteto akademiniam chorui bei moterų ansambliui „Clamaverunt iusti“. Fr. Šopeno muzikos akademijoje dėsto bažnytinę muziką, tyrinėja grigališkąją semiologiją, dermes, estetiką, istoriją, atlikimo tendencijas. Marijampolėje dėstys ir diriguos chorui „Cantores Montis Pacis”, parengs chorą ir vadovaus baigiamajam Savaitės koncertui.

Baigiamajame koncerte vargonuos vargonininkė Dovilė Savickaitė. Dovilė yra įgijusi vargonų ir bažnytinės muzikos magistrą Amsterdamo konservatorijoje. Dirba Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininke.

Grigališkojo choralo savaitės dvasios tėvas yra kun. Kęstutis Palikša. Vilniaus arkivyskupijos kancleris, Vilniaus arkikatedros bazilikos rezidentas.

Dvasines konferencijas veda Edvard Rynkevič. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos 4-ojo kurso studentas.

Savaitėje dalyvaujantiems naujokams mokymus ves dr. Giedrius Tamaševičius ir Živilė Stonytė – Schola Gregoriana Vilnensis choro nariai.

Šiuose vasaros kursuose dalyvauja grigališkojo choralo mylėtojai iš Lietuvos, Lenkijos, Švedijos ir Rusijos – iš viso 50 dalyvių. Jau susiformavo ir savitas choralistų branduolys – nemaža grupė nuolatinių dalyvių, o tai pat apie pusė dalyvių pirmą kartą bando irtis į choralo pažinimo platybes ir gelmes.

Savaitės programa formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje). Daug dėmesio skiriama dvasiniam ugdymui. Itin svarbią savaitės programos dalį sudaro liturgija – šv. Mišių ir liturginių valandų giedojimas. Iš liturginių valandų kasdien giedama Rytmetinė, Vakarinė ir Naktinė, parengtos pagal pasaulietiškąjį brevijorių. Kasdienės šv. Mišios Marijampolės šv. Ark. bazilikoje aukojamos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje. Šv. Mišios aukojamos ir liturginės valandos giedamos lotynų kalba.

Savaitės metu dalyviai turi tradicinę vienos dienos išvyką į Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, kur drauge su broliais giedame liturgines valandas, jungiamės į šv. Mišių giesmių giedojimą ir klausome brolių benediktinų paskaitų aktualiomis dvasinio gyvenimo temomis.

Savaitės dalyviai gyvena, gieda, meldžiasi, mokosi istoriniame Marijampolės Marijonų vienuolyne, kuriame šiuo metu veikia Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras.

Savaitės studijas, kaip ir kasmet, vainikuos baigiamieji renginiai, į kuriuos kviečiami visi norintieji ir mėgstantys grigališkąjį choralą ir katalikiškąją liturgiją:

 

  • jungtinio Savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ (dir. dr. Michał Sławecki) ir vargonininkės Dovilės Savickaitės koncertas Marijampolės šv. Ark. Mykolo bazilikoje šeštadienį, 2019 m. rugpjūčio 3 d., 19 val. Įėjimas laisvas;
  • iškilmingos šv. Mišios Marijampolės šv. Ark. Mykolo bazilikoje sekmadienį, 2019 m. rugpjūčio 4 d., 12 val.

Daugiau informacijos ir įspūdžių iš kiekvienos stovyklos dienos – Facebook paskyroje

LRT laida apie grigališkojo choralo savaitę Marijampolėje