Šv. Onos atlaidai

Šv. Onos atlaidai vėl sukvietė parapijiečius

Liepos 26 ir 28 dienomis Alvito Šv. Onos parapijos ir kitų parapijų  maldininkai rinkosi į tradicinius Šv. Onos atlaidus bei Šeimenos seniūnijos vasaros šventę „Onines“.

Džiaugsmingai belaukiant švenčių, visą savaitę vyko pasiruošiamieji šventės darbai, gaminamos šventės dekoracijos.

Liepos 22 d. vakarą, kaip ir dera prieš šventės, parapijiečiai, „Carito“ nariai , Alvito Šv. Kazimierių globos namų auklėtiniai ir darbuotojai, bendruomenių  nariai ir kiti aktyvūs gyventojai rinkosi į bendruomeninę talką, kurios metu buvo tvarkoma bažnyčia ir jos aplinka, nupintais žolynų vainikais išpuošta bažnyčia, altorius.

Liepos 25d. nuo 18.00 val.  iki 19.00 val. vyko Švc. Sakramento adoracija, 19.00 val. – Šv. Mišios,  po jų parapijiečiai rinkosi į agapę  parapijos salėje.

Liepos 26 ir 28 dienomis  Šv. Mišios buvo aukojamos 8.00, 10.00  ir 12.00val., nuo 9.00 iki10.00 val. vyko Švc. Sakramento adoracija.

Liepos 26 d. Sumos Mišias  aukojo  ir Sutvirtinimo sakramentą 48 vaikams suteikė J. E. Vysk. Rimantas Norvila. Šv. Mišiose dalyvavo  gausus būrys dekanato kunigų, Mecenatas Arvydas Paukstys su žmona Gražina, kiti garbūs svečiai. Po Šv. Mišių visus savo dainomis džiugino Pilviškių mišrus vokalinis ansamblis „Jovaras“.

Liepos 28 dieną, sekmadienį, pagrindinių atlaidų dieną, sumos metu Šv. Mišias aukojo dekanas prel. kan. Vytautas Gustatis, dalyvavo kitų parapijų kunigai. Šv. Mišiose dalyvavo garbūs svečiai – Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka su žmona, LR Seimo narys Algirdas Butkevičius su žmona, Šeimenos seniūnas Gintas Bakūnas, naujos bažnyčios architektas Vilius Urbonas, statybų vadovas Jonas Urbonas ir kiti garbūs svečiai, gausus būrys parapijos tikinčiųjų, maldininkų iš kitų parapijų. Po Šv. Mišių vyko Eucharistinė procesija.

Po pamaldų visi skubėjo į Liepų parką  kur buvo galima saldainį ar baronką įsigyti, šalta gira atsigavinti, šviežia duona iš naujo derliaus pasivaišinti. Linksmybių netrūko – koncertavo Kavarijos savivaldybės KC Akmenynų liaudiškos muzikos kapela, Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros namų kaimo kapela ,,Vaivorykštė“, Virbalio KC kapela „Pliumpa“, legendinis „Žvaigždžių kvartetas“, grupė „Husarai“, veikė tautodailininko Raimundo Blažaičio paroda „Kryžių ir smūtkelių šalyje“.

 

                                                                                                                             Gemutė Foktienė