Grigališkojo choralo savaitė „Marijampolė 2024“

Grigališkojo choralo savaitė „Marijampolė 2024“ gręšis į Rėgensburgo mokyklą

 

Grigališkojo choralo savaitė – tradiciniai grigališkojo choralo kursai, organizuojami Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos, šiemet giesmininkus kviečia susiburti liepos 28 – rugpjūčio 4 dienomis. Kursai vyks Marijampolėje, šių metų kursų vyriausiasis mokytojas ir choro vadovas – dėstytojas iš Vokietijos prof. Christoph Hönerlage. Jo vadovaujamas jungtinis savaitės dalyvių choras „Cantores Montis Pacis“, mišrus choras „Veritas“ (vadovė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė) ir vargonininkas Dailius Kavalevskis parengs programą, kurią klausytojams pristatys Kauno ir Marijampolės bažnyčiose. Registracija į kursus jau pradėta.

 

Savaitės „Marijampolė 2024“ programoje ir koncertuose bus paminėtos svarbios sukaktys ir ryšiai su Rėgensburgo aukštąja mokykla. Šiemet sukanka 150 metų nuo šios bažnytinės muzikos mokyklos įkūrimo (1874) ir 130 metų, kai joje (1894) tobulinosi Juozas Naujalis. Tad savaitės dalyviams įprastas grigališkojo choralo repertuaras pasipildys naujais sąskambiais – kompozitoriaus J. Naujalio religine chorine ir vargonų muzika. Prisimenant J. Naujalio kūrybinį palikimą, jo motetus, savaitei pasirinktas obalsis – „O Crux, ave!“ („O Kryžiau, sveikas!“). Kursams neatsitiktinai vadovaus dėstytojas iš Vokietijos –  prof. Ch. Hönerlage atstovauja būtent Rėgensburgo aukštąją katalikų bažnytinės muzikos ir muzikinio ugdymo mokyklą, čia dėsto grigališkąjį choralą ir liturginį giedojimą.

 

Ch. Hönerlage studijavo katalikų teologiją Paderborne ir Vienoje, katalikų bažnytinę muziką Rėgensburge ir grigališkąjį choralą Miunchene pas prof. Johannes Berchmans Göschl. Graco menų universitete (Austrija) apgynė daktaro disertaciją tema „Centonizacija kaip interpretacijos būdas. V tono formulių funkcijos ir teksto bei melodijos santykis“. Eidamas grigališkojo choralo profesoriaus pareigas Rėgensburge, prof. Ch. Hönerlage vadovauja studentų grigališkajam chorui ir dalyvauja Bažnytinės muzikos bakalauro ir magistro studijų programose, vadovauja naujai magistrantūros grigališkojo choralo programai. Ch. Hönerlage yra AISCGre (Tarptautinės grigališkojo choralo studijų asociacijos) narys, nuo 2011 m. dirbo šios asociacijos vokiečių kalbos sekcijos valdybos sekretoriumi. 2019 m. birželio mėn. jis buvo išrinktas į pagrindinę AISCGre valdybą. Lietuvoje lankysis pirmą kartą.

 

Grigališkojo choralo savaitėn tradiciškai kviečiamas ir vargonininkas. Šiemet vargonuos Dailius Kavalevskis, Vilniaus Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) vargonų specialybės magistrantas (dėst.  J. Barkauskaitės kl.). Nuo 2018 m. Dailius dalyvauja įvairiuose festivaliuose, aktyviai koncertuoja. Pelnė laurus įvairiuose konkursuose, antai 2019 m. tarptautiniame M. Grušvickio vardo jaunųjų atlikėjų festivalyje-konkurse laimėjo I vietą, 2019 m. VII J. Naujalio vargonininkų konkurse pelnė III vietą, o 2023 m. VIII  J. Naujalio vargonininkų konkurse pelnė I vietą, abiejuose apdovanotas ir diplomu už geriausią J. Naujalio kūrinio interpretaciją.

 

Į grigališkojo choralo savaitės programą įsilies ne tik D. Kavalevskio atliekama vargonų muzika, bet ir Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės vadovaujamo mišraus choro „Veritas“ giedama J. Naujalio kūryba. Choras „Veritas“ rugpjūčio 2 d. Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje atliks keletą J. Naujalio religinės chorinės muzikos kūrinių, taip pat giedos kartu su grigališkuoju choru „Cantores Montis Pacis“.

 

Choralo kursuose tradiciškai raginami dalyvauti visi grigališkojo choralo mėgėjai, patyrę ir pradedantieji: muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnyčių choristai ir kiti, besidomintys šiuo unikaliu viduramžių muzikos paveldu ir liturginiu giedojimu. Savaitės programa nuosekliai formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje). Itin svarbią Savaitės programos dalį sudaro Mišių ir Valandų liturgijos giedojimas. Savaitės paskaitų temos ir prelegentai bei liturgijai vadovausiantys kunigai bus paskelbti kiek vėliau.

 

Savaitės metu, liepos 31 d., dalyviai turės tradicinę vienos dienos išvyką į Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, kur drauge su broliais bus giedamos liturginės valandos, švenčiamos Mišios, klausomasi brolių benediktinų paskaitų aktualiomis giedojimo, dvasinio gyvenimo temomis.

 

Savaitės dalyviai gyvens, maitinsis, giedos, melsis, mokysis ir ilsėsis istoriniame Marijampolės marijonų vienuolyne (Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre). Baigusiems kursus bus išduoti diplomai. Visa informacija apie Savaitę skelbiama ir aktualijos publikuojamos adresu http://www.facebook.com/gregoriana.lt. Norint dalyvauti kursuose būtina išankstinė registracija.

 

Savaitės studijas, kaip ir kasmet, vainikuos baigiamieji renginiai. Rugpjūčio 2 d., 18 val. Kauno Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje vyks Mišios, Vakarinė liturginė valanda ir koncertas, tai bus Pažaislio muzikos festivalio programos dalis; rugpjūčio 3 d., 19 val. Marijampolės bazilikoje – savaitės dalyvių koncertas, o čia pat rugpjūčio 4 d., 12 val. – iškilmingos Mišios. Renginiuose laukiami visi norintieji ir mėgstantys grigališkąjį choralą ir katalikiškąją liturgiją. Grigališkojo choralo savaitę Marijampolėje remia Lietuvos kultūros taryba.

 

 

Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos informacija

*** 

Savaitės rengėjas – Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija

Bendradarbiai: Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras, Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas, VšĮ „Pažaislio muzikos festivalis“