Vitražų šventinimo šventė Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose

Rugpjūčio 30 – ąją, penktadienį, Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose vyko naujų vitražų šventinimo iškilmė. Joje buvo prisiminti ir šių vitražų mecenatai – šiuose globos namuose gyvenę kunigai emeritai ir pasauliečiai. Vitražą pašventino vysk. Rimantas Norvila.

Visas straipsnis ir foto akimirkos – globos namų tinklalapyje.