Šv. ap. Baltramiejaus atlaidai Liškiavoje

Rugpjūčio 25 d. Liškiavos parapijoje buvo švenčiami Šv. ap. Baltramiejaus atlaidai. Atlaidus vedė svečias Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos vikaras kun. Marius Žitkauskas.

Homilijoje aiškindamas Dievo Žodį Šventosios Dvasios įkvėptas kun. Marius Žitkauskas mūsų mintis kreipė į Evangelijos eilutę apie neklastingą Natanaelį, pabrėždamas, jog šiandienos pasaulyje galima lengvai pasiklysti klastos, piktojo pinklėse. Skatino nepamiršti sąžinės ugdymo, kuri kaip vedlys mus vestų link Dievo Karalystės. Taip pat priminė šv. apaštalo Baltramiejaus drąsą, kuris savo paprastais tarnystės darbais patvirtino nuo pat pradžių gautą Kristaus kvietimą liudyti neklastingo apaštalo pavyzdį.

Po šv. Mišių parapijiečiai rinkosi į gamtos fotografo Jono Bilinsko nuotraukų parodos „Langas į gamtą“ atidarymą: „Žmogui, kasdien vis labiau tolstančiam nuo gamtos, vis sandariau atsiribojančiam nuo praeities ištakų, tikiuosi, kad mano nuotraukos, tai mažas langas į gyvą, kai kam iš mūsų labai mažai pažįstamą, nors ir šalia mūsų egiztuojantį, pasaulį.“ – sako Jonas Bilinskas. Fotografas su Liškiavos parapijiečiais ir svečiais pasidalino tomis keliomis „Gamtos sekundėmis“, perkeltomis į popierių.

 

Parapijos informacija
Parodos atidarymo nuotraukos – fotografo Alvydo Lukoševičiaus