Kalėdinio atviruko konkursas Vilkaviškio vyskupijoje

Trečius metus iš eilės Vilkaviškio vyskupijoje organizuojamas Kalėdinio atviruko konkursas, skirtas Jėzaus gimimo iškilmei paminėti. Šio konkurso tikslas – paskatinti   mokinių domėjimąsi Įsikūnijimo paslaptimi, puoselėti meninę saviraišką, kūrybingumą ir suteikti galimybę išreikšti savo idėjas. Šių metų konkurse Katechetikos centro komanda pakvietė dalyvauti visų amžiaus grupių mokinius, todėl susidomėjimas konkursu buvo dar didesnis. Viso konkurso rengėjai sulaukė 599 konkurso nuostatus atitikusių kalėdinių atvirukų|: 1-4 klasių – 387, 5-8 klasių – 182, I-IV gimnazijos klasių – 30. Konkursui pasiruošti padėjo net 55 mokytojai (9 iš jų – ne tikybos mokytojai). Kalėdinių atvirukų dailininkų geografija išsiplėtusi po visą vyskupiją: darbus konkursui pateikė 49 ugdymo įstaigos.

Darbus vertino Katechetikos centro sudaryta komisija:

Kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis, Vilkaviškio vyskupijos kancleris, Katechetikos centro vadovas – komisijos pirmininkas;

Lina Mieldažytė, Marijampolės marijonų gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė – vertintoja;

Daiva Penčylienė, VPU baigusi dailės pedagogiką – vertintoja;

Reda Viktažentienė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos dailės mokytoja metodininkė – vertintoja.

Vertinimo komisija išrinko po tris visų amžiaus grupių laimėtojus:

1-4 klasių laimėtojai:

I vieta – Ugnė Pečkauskaitė, Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos 2a klasės mokinė. Mokytojos Filomena Galavočienė ir Edita Bilevičienė;

II vieta – Luka Nešukaitytė, Vilkaviškio pradinės mokyklos 2 klasės mokinė. Mokytoja Laimutė Penkaitienė;

III vieta – Dovilė Lionaitė, Šakių „Varpo“ mokyklos 4c klasės mokinė. Mokytoja Jolanta Simokaitienė.

5-8 klasių laimėtojai:

I vieta – Greta Sipavičiūtė, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos 8f klasės mokinė. Mokytoja Aldona Šidagienė;

II vieta – Rūta Baležentytė, Alytaus Šaltinių progimnazijos 8a klasės mokinė. Mokytoja Dalia Vičkačkaitė;

III vieta – Augustas Pilius, Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinys. Mokytojos Ginta Garbaravičiūtė ir Lina Mališauskienė.

I-IV gimnazijos klasių laimėtojai:

I vieta – Eglė Baranauskaitė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos IVG klasės mokinė. Mokytoja Daiva Česnulevičienė.

II vieta – Vaida Mališauskaitė, Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos I klasės mokinė. Mokytojos Ginta Garbaravičiūtė ir Lina Mališauskienė.

III vieta – Deimantė Misevičiūtė, Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos IIG klasės mokinė. Mokytoja Renata Markevičienė.

Facebook paskyroje daugiausia „patinka“ surinko šių darbų autoriai:

Urtė Bielskytė, Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos 4b klasės mokinė. Mokytoja Julė Vaketienė (369 „patinka“);

Greta Sipavičiūtė, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos 8f klasės mokinė. Mokytoja Aldona Šidagienė (324 „patinka“);

Emilija Savickaitė, Kauno Rokų gimnazijos IB klasės mokinė. Mokytoja Inga Graužinienė (744 „patinka“).

Specialus prizas „Už originalią idėją“ paskirtas Edvinui Železnakovui, Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos 5b klasės mokiniui. Berniuko mokytoja Renata Markevičienė.

Nuoširdžiai tikime, kad Kalėdinio atviruko konkursas ir kitais metais bus populiarus Vilkaviškio vyskupijos mokinių ir jų mokytojų tarpe.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė