Negimusio kūdikio diena paminėta Alytaus dekanato Šeimos centre

Alytaus dekanato Šeimos centras 2019 m. lapkričio 23 d. minėjo Negimusio kūdikio dieną.

Mūsų Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnytėlėje 18 val. buvo aukojamos Šv. Mišios. Jas aukojo kun. klebonas Arūnas Užupis ir kun. Rimantas Simanavičius. Buvo meldžiamasi už negimusius kūdikėlius, už jų mamas ir tėvus, už gydytojus ir už tai, kad nebūtų daromi abortai.

Pamokslo metu buvo gvildenta abortų tema. Kūdikio netektis pajuntama kiekvieno žmogaus skirtingu metu, vieniems po mėnesio, kitiems po kelių metų pasireiškia gailestis dėl to ką padarė. Palengvėjimas ateina tik po susitaikinimo sakramento, vidinio išgydymo pamaldų, maldos už savo negimusį kūdikėlį.

Po Šv. Mišių užsidegėme žvakeles ir keliavome prie negimusio kūdikio kapelio esančio bažnyčios šventoriuje. Ten padėję žvakeles pasimeldėme. Klebonas dar kartą akcentavo kaip svarbu melstis už negimusius viso pasaulio vaikelius ir jų tėvelius, kad aplankytų juos vidinė ramybė tai ką padarė. Po maldos visus dalyvavusius klebonas palaimino.

Alytaus dekanato šeimos centro informacija