Kazlų Rūdos parapijos kunigai pagerbė Mamas ir Močiutes

Pagerbti Mamytes pirmąjį gegužės sekmadienį idėja kilo dar XX amžiaus pabaigoje Kazlų Rūdos literatų klubo „Girių versmė“ kūrėjams (šio klubo – asociacijos vadovė nuo 1991 metų iki šiol yra Vitalija Kavaliūnaitė – Filipova). Jie prisimena, kaip su kunigu Ignu Plioraičiu, tuometiniu Ąžuolų Būdos parapijos klebonu, sveikino eilėmis, fleitos melodijomis ir narcizų žiedais į  Šv. Mišias susirinkusias Mamas ir Močiutes, o jos iš jaudulio ir parodyto dėmesio… pravirko. Vėliau literatai bažnyčioje pasveikindavo ir Kazlų Rūdos Mamytes bei Tėvelius. Kai parapijos klebonu tapo kunigas Renaldas Janušauskas, jis ir perėmė šią iniciatyvą.

Šaltą gegužės 5 dienos rytą per vaikų ir jaunimo Šv. Mišias bei Sumos metu tikrai nešalo į bažnyčią susirinkusių Mamų ir Močiučių širdys – jos buvo apgaubtos meile, dėmesiu, joms buvo skirtos gražiausios giesmės, dainos, melodijos, eilėraščių posmai ir gėlių žiedai. Ryto Mišias aukojo klebonas kun. R. Janušauskas, o vargonininkė Audronė Pranskevičienė Mamas ir Močiutes giemėmis, dainomis sveikino kartu su mokyklos – darželio „Elma“ mergaičių ansambliu, Kazlų Rūdos pradinės mokyklos vaikų kolektyvais ir Kazio Griniaus gimnazijos moksleivių mišriu ansambliu. Moterys iš bažnyčios ėjo džiaugsmingai nusiteikusios, nešdamos į namus gražius rožių žiedus.

Sumos Šv. Mišias aukojo kunigai Valdemaras Smulskis ir Juozas Kaminskas. Po Mišių vargonininkė Laima Salomėja Vitukynienė kartu su Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos mokytojais Laura Bernsen, Valda ir Gintautu Puskunigiais, Audriumi Pučinsku bei jaunučių (šių mažųjų dainininkų net 34 stojo dainuoti), jaunių chorais, dainininkais Guste ir Mažvydu, pianistais ir pūtikais dovanojo Mamoms ir Močiutėms eilėraščius, dainas, giesmes, instrumentinius kūrinius. O klebonas kun. Renaldas Janušauskas už šventą Mamų bei Močiučių meilę savo vaikams ir anūkams dėkojo dovanodamas didžiulį glėbį vyšninės spalvos rožių. Viliamės, jog Kazlų Rūdoje šią dieną nebuvo pamiršta nė viena Mama…

                                                                                                       Parapijietė Vita Marija