Seminaras katechetams ir tikybos mokytojams „Kaip tarnaujant kitiems nesudegti pačiam?“

2019 m. gegužės 3 d. Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras pakvietė savo mokytojus į psichologinį seminarą „Mokytojo perdegimo sindromas. Kaip to išvengti?“ Gali kilti pagrįstas klausimas: „Kodėl ne teologinis ar pedagoginis?“ – nes mokytojas turi nuolat tobulėti profesinėje srityje. Tačiau tik sveikas kūnu ir dvasia žmogus gali į priekį vesti kitus. Tyrimai nurodo, kad net ketvirtadalis Lietuvos mokytojų savo darbe patiria profesinį nuovargį ir perdegimą. Seminaro lektorė, VU Filosofijos fakulteto dėstytoja, doc. dr. Miglė Dovydaitienė patikslino, kad perdegimo sindromas dažnai pasireiškia žmonėms, kurių profesinė veikla glaudžiai susijusi su mokymu, konsultavimu, dvasiniu vedimu ir kt. Perdegimo sindromas yra vienas iš didžiausių iššūkių šiuolaikinėje mokytojų darbe. Galbūt todėl norinčių dalyvauti tokio pobūdžio seminare mokytojų užsiregistravo itin daug.

Doc. dr. Miglė Dovydaitienė savo seminarą padalino į tris dalis: „Perdegimo sindromas. Stresas, lėtinis nuovargis. Depresija. Skirtumai ir panašumai. Perdegimo atpažinimas ir analizė“; „Kaip užkirsti kelią perdegimui? Kaip pasirūpinti besirūpinančiu?“; „Gyvenimo poliariškumas ir pusiausvyros palaikymas. Asmeniniai tikslai“. Nuoseklus dėstymas, kaip atpažinti perdegimo sindromą ir jo nesupainioti su kitomis psichinėmis būsenomis, mokytojus pamažu vedė prie klausimo, ar įmanoma tikybos mokytojui, neretai dirbančiam keliose mokyklose, parapijoje ir dar turinčiai pareigų namuose, išvengti lėtinio nuovargio ir perdegimo sindromo. Lektorės nuomone „būtina rasti būdų palaikyti mokytojo psichikos sveikatą, užkirsti kelią perdegimui, sužadinti gebėjimo imti ir duoti patyrimą, sukurti saviglobos sistemą, sutelkti pastangas palaikyti mokytojo asmenybės pusiausvyrą ir darną“. Ji pasiūlė ne vieną psichologinį sprendimą šiems tikslams pasiekti. Mokytojai siūlė savo metodus, išbandytus dvasiniame gyvenime: malda, dažna Išpažintis, Komunijos priėmimas, dalyvavimas šv. Mišiose, rekolekcijos…
Baigiantis seminarui mokytojai dalinosi įspūdžiais, išsakė savo tolimesnius žingsnius darbo aplinkoje  ir namuose, dėkojo lektorei. Ši pajuokaudama įvertino grupės nuotaikas: „Ar tikrai reikia šioje auditorijoje kalbėti apie perdegimo sindromą? Aš jo nepastebėjau“.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė