Kryžiaus kelio stočių eisena Marijampolėje

Didysis Penktadienis – mūsų Viešpaties Jėzaus kančios diena. Tądien, kaip ir visoje gavėnioje, viena iš populiariausių pamaldumo formų – Kryžiaus kelio stočių apmastymas. Tiesa, Didįjį penktadienį šiai maldai suteikiama ypatinga ir kiek iškilmingesnė forma. Daugelyje katalikiško pasaulio vietų minios žmonių susiburia į Kryžiaus kelio stočių apmastymo eisenas miestų gatvėmis.

Kryžiaus kelią sudarančios keturiolika stočių simbolizuoja Jėzaus Kristaus kančios kelią nuo patekimo pas Poncijų Pilotą iki pat nukryžiavimo bei palaidojimo.

Balandžio 15 d, Didžiojo penktadienio vakarą Marijampolėje dalyvauti Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelio procesijoje, apmąstyti Kristaus kančios ir mirties susirinko nemažas būrys tikinčiųjų. Pradėta Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje, Kryžiaus kelio stočių mąstymo eisena driekėsi per Vytauto parką iki pat Šv. arkangelo Mykolo bazilikos, kur Kryžių atlydėję žmonės dar suklupo tyliai maldai prie išstatyto Švč. Sakramento.

Kryžiaus kelio eisena – tai tikėjimo liudijimas, o kryžiaus nešimas – priminimas apie jo svarbą kiekvieno tikinčiojo gyvenime.

Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį.