Šv. Mišios už mirusius dvasininkus Vilkaviškio katedroje

Lapkričio 5 dieną į 12 valandos Šv. Mišias Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo katedroje atvyko apie penkios dešimtys vyskupijos kunigų, kaip įprasta Vėlinių oktavoje, kartu pasimelsti už mirusius Vilkaviškio vyskupijos dvasininkus. Šv. Mišioms vadovavo JE vyskupas emeritas Juozas Žemaitis (MIC), kartu meldėsi JE vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, bei kiti Vilkaviškio vyskupijos dvasininkai. Prieš šv. Mišias buvo giedamos gedulinės liturginės valandos, o pabaigoje, po vyskupo palaiminimo, – „Viešpaties angelo“ malda. Vyskupas J. Žemaitis dėkojo bendrai maldai susirinkusiems kunigams, ir net iš tolesnių parapijų atvykusiems uoliems tikintiesiems bei katedros giesmininkams už šviesiai suskambėjusias gedulingas giesmes.

Homilijoje kan. Deimantas Brogys (Marijampolės dekanato dekanas, Šunskų Šv. Marijos Magdalietės parapijos klebonas) rėmėsi neseniai išleistos knygos „Mūsų mirties valandą. Priimti amžinąjį gyvenimą“ (J. M. Garrigues) įžvalgomis. Sunku žmogui suprasti mirties slėpinį ir susitaikyti su šia neišvengiamybe. Tačiau tik mirties valandą įvyksta meilės kupinas dviejų laisvių – Dievo ir asmens – susitikimas. Pamokslininkas kvietė pamąstyti apie mirties slėpinį ir ramiai ruoštis atsakui į Dievo kvietimą tik Jam žinomu laiku. Taip pat skatino maldose prisiminti Amžinybėn išėjusius dvasininkus, kurie nuolatos liudijo, kad šis gyvenimas yra pasirengimas meilės kupinam susitikimui su Viešpačiu.

Birutė Nenėnienė

Autorės nuotr.