Prisimenant II-ojo Pasaulinio karo belaisvius Jūrės miestelio kapinaitėse

Lapkričio 10 d., sekmadienį, Jūrės miestelio Dievo gailestingumo koplyčioje šv. Mišios buvo aukotos už II-ojo Pasaulinio karo belaisvius (1945-1947 m.) palaidotus Jūrės miestelio teritorijoje esančiose kapinaitėse.

Po šv. Mišių jų dalyviai aplankė visai šalia esančią amžinojo poilsio vietą. Dr. Juozas Banionis trumpai pristatė šių kapų atsiradimo istoriją, pasidžiaugė, kad gyventojai nepamiršta ir rūpinasi kapinių valymu, aplanko kapines Vėlinių dieną, meldžiasi, o štai dabar – pastatė kryžių.

Kryžiaus gamybai medieną paaukojo Jūrės miestelio girininkija (girininkas Kostas Silickas), menininkas Vytas Aputis padarė kryžių.

Kadangi šiose kapinaitėse palaidota ne tik katalikai, bet ir evangelikai liuteronai,  kryžių pašventinant krikščioniškoje bendrystėje dalyvavo koplyčią aptarnaujantis kun. Kęstutis Vosylius ir Marijampolės evangelikų liuteronų parapijos kunigas Vaidas Klesevičius. Kryžių palaiminus buvo pagiedota giesmė „Kryžiau šventas“, uždegtos žvakės.

Prie kapinių padėkos ir sveikinimo žodžius tarė: Vokiečių karių kapų globos tautinės sąjungos atstovas Lietuvoje Kazimieras Arlauskas bei Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorė Reda Kneizevičienė.
Galiausiai visi susirinko Jūrės miestelio kultūros namuose. Jūriečius ir svečius pasveikino Jūrės miestelio bibliotekininkė Sigita Jarockienė; dr. Juozas Banionis papildė prie kapinių pradėtą istoriją savais prisiminimais, kadangi buvo užaugęs visai šalia II-ojo Pasaulinio karo kapinių, pateikė įdomias istorinių dokumentų ir mokslinių tyrinėjimų detales.
Popietės metu, prie vaišių stalo, savo prisiminimais apie okupaciją, belaisvių gyvenimo sąlygas – barakus, skurdą ir mirštančiuosius – dalinosi Alyvų gatvėje gyvenę moterys. Ina Rašimaitė–Martikaitienė visa tai buvo mačiusi savo akimis. Ramutės Jankauskienės tėvų namai buvo pastatyti toje vietoje, kurioje kadaise buvo karo belaisvių barakai; ji dalinosi prisiminimais apie savo akimis matytas spygliuotas vielas bei tėvelių pasakojimais. Gintarė Narkevičiūtė prisiminė jos senelės perduotus gyvus istorijos vaizdus.
Didelis ačiū visiems ir kiekvienam, kuris auka ar darbu prisidėjo prie šios dienos įvykių, net jei esate nepaminėti šiame raštelyje, Dievas jums su kaupu atlygins.

 

Rūta Jurkšaitė
Autorės nuotr.