Ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla FIAT 2019

Liepos 1–7 dienomis, Nemunaityje jau 17 kartą susirinko ministrantai, adoruotojos ir giedantis jaunimas ištisą savaitę praleisti bendrystėje kartu su šaunia vadovų komanda.

Šį kartą gilinomės į Marijos ištartą „FIAT“ – „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38), apmąstėme Rožinio slėpinius. Visko buvo: juoko ir ašarų, žaidimų ir šokių, netikėtumų ir staigmenų, rimtų dalykų ir pokštų, jėgos ir ištvermės išbandymo, saulės ir lietaus, žygių ir laužų, zefyrų ir duonos… Bet už viską svarbesnis – Eucharistijos slėpinys, kurį švęsdavome kasdien. Vieną dieną mus atlankė ir vyskupas Rimantas Norvila.

Aišku, pas mus svečiavosi ir daugiau įdomių žmonių: Otilija ir Simonas Rugiai – buvę stovyklos vadovai. Jie dalijosi asmenine pašaukimo šeimai istorija. Taip pat lankėsi ir sesuo Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF – pasakojo apie pašaukimą į vienuolystę. Buvome pasikvietę ir žydą Chaimę, kuris padėjo iš arčiau susipažinti su žydų tradicijomis ir kultūra. Taip pat mus buvo aplankę ir jau suaugę stovyklautojai, bei stovyklos vadovai. 🙂

Stovykla pralėkė kaip viena diena. Atsisveikindami stovyklos vadovai jaunimui ir tėveliams padovanojo vaidinimą, stovyklautojai su ašaromis atsisveikino iki kito karto. Dievas tepalaimina tarnystėse sugrįžus į parapijas. Iki kitų metų!

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro informacija

Foto įspūdžiai stovyklos facebook paskyroje