NENUTRŪKSTAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE 2024 m. (birželio 14 d. – liepos 11 d.) (gruodžio 16 – 19 d.)

 

Bažnyčia Adoracijos pradžia Adoracijos pabaiga
Alytaus Šv. Angelų Sargų birželio 14 d.

8 val.

birželio 15 d.

8 val.

Alytaus Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos birželio 15 d.

8 val.

birželio 16 d.

8 val.

Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio birželio 16 d.

8 val.

birželio 17 d.

8 val.

Aleksoto Šv. Kazimiero birželio 17 d.

8 val.

birželio 18 d.

8 val.

Pakuonio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų birželio 18 d.

8 val.

birželio 19 d.

8 val.

Tabariškių Kristaus Karaliaus birželio 19 d.

8 val.

birželio 20 d.

8 val.

Garliavos Švč. Trejybės birželio 20 d.

8 val.

birželio 21 d.

8 val.

Liškiavos Švč. Trejybės birželio 21 d.

8 val.

birželio 22 d.

8 val.

Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų birželio 22 d.

8 val.

birželio 23 d.

8 val.

Lazdijų Šv. Onos birželio 23 d.

8 val.

birželio 24 d.

8 val.

Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės birželio 24 d.

8 val.

birželio 25 d.

8 val.

Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio birželio 25 d.

8 val.

birželio 26 d.

8 val.

Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II birželio 26 d.

8 val.

birželio 27 d.

8 val.

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies birželio 27 d.

8 val.

birželio 28 d.

8 val.

Igliaukos Šv. Kazimiero birželio 28 d.

8 val.

birželio 29 d.

8 val.

Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo birželio 29 d.

8 val.

birželio 30 d.

8 val.

Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės birželio 30 d.

8 val.

liepos 1 d.

8 val.

Prienų Kristaus Apsireiškimo liepos 1 d.

8 val.

liepos 2 d.

8 val.

Barzdų Kristaus Karaliaus liepos 2 d.

8 val.

liepos 3 d.

8 val.

Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo liepos 3 d.

8 val.

liepos 4 d.

8 val.

Paluobių Šv. Angelų Sargų liepos 4 d.

8 val.

liepos 5 d.

8 val.

Lukšių Šv. Juozapo liepos 5 d.

8 val.

liepos 6 d.

8 val.

Kybartų Eucharistinio Išganytojo liepos 6 d.

8 val.

liepos 7 d.

8 val.

Bartninkų Šv. apaštalų     Petro ir Pauliaus liepos 7 d.

8 val.

liepos 8 d.

8 val.

Pilviškių Švč. Trejybės liepos 8 d.

8 val.

liepos 9 d.

8 val.

Vištyčio Švč. Trejybės liepos 9 d.

8 val.

liepos 10 d.

8 val.

Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo liepos 10 d.

8 val.

liepos 11 d.

8 val.

Alytaus Šv. Kazimiero gruodžio 16 d.

8 val.

gruodžio 17 d.

8 val.

Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo gruodžio 17 d.

8 val.

gruodžio 18 d.

8 val.

Išlaužo Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos gruodžio 18 d.

8 val.

gruodžio 19 d.

8 val.