SUTVIRTINIMAI IR VIZITACIJOS VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOJE 2024 M.

Nr. VIETA, PARAPIJA DATA
1.        SIMNAS

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų

Sutvirtinimas

Balandžio 7 d. (S) 12 val.
2. VIRBALIS Šv. arkangelo Mykolo

Sutvirtinimas

Balandžio 12 d. (P) 18 val.
3. ALEKSOTAS Šv. Kazimiero

Sutvirtinimas

Balandžio 14 d. (S) 12 val.
4.

 

BALBIERIŠKIS

Švč. Mergelės Marijos Rožančinės

Sutvirtinimas

Balandžio 20 d. (Š) 17 val.
5. LEKĖČIAI Šv. Kazimiero

Sutvirtinimas, parapijos vizitacija

Balandžio 21 d. (S) 10 val.
6. MARIJAMPOLĖ Šv. Vincento Pauliečio

Sutvirtinimas

Balandžio 25 d. (K) 18 val
7. ALYTUS Šv. Angelų Sargų

Sutvirtinimas

Balandžio 27 d. (Š) 16 ir 18 val
8. VEIVERIAI Šv. Liudviko

Sutvirtinimas

Balandžio 28 d. (S) 12 val.
9. TABARIŠKIAI Kristaus Karaliaus

Sutvirtinimas

Gegužės 2 d. (K) 18 val.
10. ROKAI Šv. Antano Paduviečio

Sutvirtinimas

Gegužės 3 d. (P) 18 val.
11. ALYTUS Šv. Kazimiero

Sutvirtinimas

Gegužės 4 d. (Š) 11 ir 13 val.
12. PRIENAI Kristaus Apsireiškimo

Sutvirtinimas

Gegužės 5 d. (S) 12.30 val.
13. BARTNINKAI Šv. ap. Petro ir Pauliaus

Sutvirtinimas

Gegužės 9 d. (K) 18 val.
14. LAZDIJAI Šv. Onos

Sutvirtinimas

Gegužės 10 d. (P) 18 val.
15. VILKAVIŠKIS

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra

Sutvirtinimas

Gegužės 11 d. (Š) 12 val.
16. MIROSLAVAS Švč. Trejybės

Sutvirtinimas, parapijos vizitacija

Gegužės 12 d. (S) 12 val.
17. ZAPYŠKIS Šv. Jono Krikštytojo

Sutvirtinimas

Gegužės 17 d. (P) 18 val.
18. ALYTUS

Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos

Sutvirtinimas

Gegužės 18 d. (Š) 12 val.
19. KRYŽIAI Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės diecezinė šventovė

Sekminės, sutvirtinimas

Gegužės 19 d. (S) 12 val.
20. ŠAKIAI Šv. Jono Krikštytojo

Sutvirtinimas

Gegužės 24 d. (P) 18 val.
21. GARLIAVA Švč. Trejybės

Sutvirtinimas

Gegužės 25 d. (Š) 18 val.
22. KYBARTAI Eucharistinio Išganytojo

Kun. Vaclovo Stakėno 90-metis

Gegužės 26 d. (S) 12 val.
23. PILVIŠKIAI Švč. Trejybės

Sutvirtinimas

Gegužės 29 d. (T) 18 val.
24. LIUDVINAVAS Šv. Liudviko

Sutvirtinimas

Gegužės  30 d. (K) 18 val.
25. MARIJAMPOLĖ Šv. Jono Pauliaus II

Sutvirtinimas

Gegužės  31 d. (P) 16 val.
26. KALVARIJA Švč. Mergelės Marijos Vardo

Sutvirtinimas

Birželio 1 d. (Š) 12 val.
27. MARIJAMPOLĖ

Šv. arkangelo Mykolo bazilika

Sutvirtinimas

Birželio 5 d. (T) 18 val.
28. MARIJAMPOLĖ

Šv. arkangelo Mykolo bazilika

Sutvirtinimas

Birželio 6 d. (K) 18 val.
29. KAZLŲ RŪDA Švč. Jėzaus Širdies

Sutvirtinimas

Birželio 7 d. (P) 18 val.
30. SKRIAUDŽIAI Šv. Lauryno

Sutvirtinimas

Birželio 8 d. (Š) 12 val.
31. VIRŠUŽIGLIS Šv. Onos

Sutvirtinimas

Birželio 9 d. (S) 13 val.
32. VILKAVIŠKIS

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra

Šv. Antano Paduviečio minėjimas

Birželio 13 d. (K) 12 val.
33. KYBARTAI Eucharistinio Išganytojo

Sutvirtinimas

Birželio 14 d. (P) 18 val.
34. LUKŠIAI Šv. Juozapo

Sutvirtinimas

Birželio 15 d. (Š) 12 val.
35. IGLIAUKA Šv. Kazimiero

Sutvirtinimas, parapijos vizitacija

Birželio 16 d. (S) 12 val.
36. ZAPYŠKIS Šv. Jono Krikštytojo

Šv. Jono Krikštytojo atlaidai, Šv. Mišios prie senosios bažnyčios

Birželio 24 d. (P) 13 val.
37. AUKŠTOJI PANEMUNĖ

Švč. M. Marijos Vardo

Sutvirtinimas

Birželio 29 d. (Š) 12 val.
38. KRYŽIAI Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės diecezinė šventovė

Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai

Birželio 30 d. (S) 12 val.
39. ŠEŠTOKAI Švč. M. Marijos, Nuolatinės Gelbėtojos

Bažnyčios 100 metų jubiliejus, Sutvirtinimas,

parapijos vizitacija

Liepos 7 d. (S) 12 val.
40. MARIJAMPOLĖ

Šv. arkangelo Mykolo bazilika

Palaimintojo Jurgio Matulaičio

beatifikacijos minėjimas

Liepos 7 – 14 d. 12 val.
41. SLAVIKAI Šv. Onos

Altoriaus konsekracija, Šv. Onos atlaidai

Liepos 21 d. (S) 12 val.
42. SUTKAI Švč. M. Marijos,

Belaisvių Vaduotojos

Bažnyčios 200 m. jubiliejus

Rugpjūčio 25 d. (S) 12 val.