Nuotoliniai Sinodinio kelio susitikimai

Vilkaviškio vyskupijos Sinodinio kelio komanda sukvietė vyskupijos dekanatų sinodinio kelio parapijose moderatorius nuotoliniams pokalbiams ir pasidalijimams zoom platformoje.  Kovo 9, 10 ir 14 d. vakarais iš skirtingų dekanatų susibūrę moderatoriai, drauge su vyskupijos ganytoju ir kunigais dalijosi savo patirtimis parapijų bendruomenėse einant Sinodiniu keliu.

Susitikimai pradėti Sinodine malda, prašant Šventosios Dvasios vedimo šiame kelyje. Vyskupas Rimantas Norvila pastebėjo, kad šiomis dienomis besitęsiantys karo neramumai galbūt ir temdo visas kitas gyvenimo veiklas, tačiau tuo pačiu ir padrąsino tęsti sinodinę kelionę, kuri ir savo malda susirinkus grupėse gali padėti  sustiprinti. Linkėdamas, kad nestigtų entuziazmo jungtis į šią kelionę, skatino geranoriškai diskusijai, jungiančiai bendruomenės narius.

Visuose trijuose susitikimuose savo patirtimis ir liudijimu dalijosi Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros referentė Linita Žebrauskienė. Džiugiai sutikusi šį Popiežiaus Pranciškaus kvietimą eiti Sinodiniu keliu, atvira širdimi drauge su dar pora koordinatorių parapijoje ėmėsi moderuoti keletą grupelių, kuriose vyksta Sinodinio kelio susitikimai. Taip pat šias grupeles lydi ir parapijos dvasininkai. Surinkus labai įvairias, skirtingas patirtis turinčių žmonių grupeles pokalbiams sinodinio kelio temomis, išgirstama labai įvairių patirčių ir nuomonių, kurios yra naujieji, praturtinantys atradimai. Parapijos lygmenyje vykstantys susitikimai ir gyvai išsakomos įvairių žmonių mintys, patirtys ir pastebėjimai gali labai atnaujinti pačią parapiją, veiklas joje. Per šiuos susitikimus žmonės pamato galimybę naujai atrasti Bažnyčią, atnaujintu žvilgsniu ją pamatyti.

Vėliau į diskusiją įsijungę Vilkaviškio vyskupijos parapijų atstovai dalijosi savo pastebėjimais iš Sinodinio kelio susitikimų praktikos. Pasidžiaugta, kad ši Sinodinė iniciatyva vyksta taip atnaujinančiai ir auginančiai – per buvimą kartu, maldą, pokalbį yra auginamo parapijų bendruomenės. Parapijose vyksta atsinaujinimas, kuris pilniau įjungia žmones į įvairias veiklas ir iniciatyvas per šį Sinodinį kelią.