Vilkaviškio vyskupijos parapijų vizitacijos ir Sutvirtinimo sakramento teikimo šventės

Kaip ir kasmet po šv. Velykų, taip ir šiais metais pradėtos Vilkaviškio vyskupijos parapijų vizitacijos ir Sutvirtinimo sakramento teikimo šventės.

Šakių parapijoje vizitacija tęsėsi dvi dienas. Gegužės 7 d. sekmadienį 10 val. Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos namuose, dalyvaujant vyskupijos ganytojui Rimantui Norvilai, vyko Pastoracinės tarybos posėdis. Jame dalyvauti buvo kviečiami parapijos pastoracinės tarybos nariai, taip pat visų parapijoje veikiančių maldos grupių, draugijų ir organizacijų vadovai ar atstovai. Posėdžio metu buvo aptarta ir pristatyta parapijos veika, įvairios iniciatyvos ir juose dirbantys talkininkai. Buvo pasidžiaugta po pandemijos vis labiau į įprastą ritmą grįžtančiomis veiklomis. Vyskupas drąsino susirinkusiuosius nebijoti megsti artimo ryšio su žmonėmis, kuriant vis gausesnę parapijos bendruomenę. Vėliau Šakių bažnyčioje vidudienio Šv. Mišioms vadovavo vyskupas, Eucharistinei maldai susirinko parapijos aktyvas, kiti parapijiečiai.

Trečiadienį, gegužės 10 d., tęsiant parapijos vizitaciją,  vyskupas Rimantas Norvila aplankė Šakių parapijos globos namuose gyvenančius senelius, susitiko su darbuotojais. Vėliau vizitavo parapijos namus, taip pat parapijoje veikiantį dekanato muziejų.

Vyskupijos ganytojo apsilankymo ir ypatingo dėmesio sulaukė ir Caritas. Jame talkinančios moterys sutiko vyskupą, papasakojo apie carito veiklą ir pagrindinius iššūkius. Taip pat pasidalijo apie ypatingą pagalbos teikimą iš Ukrainos atvykusiems karo pabėgėliams.

Vyskupas taip pat aplankė Šakiuose įsikūrusias Šv. Vincento Pauliečio Gailestingąsias seseris.

Sekmadienį, gegužės 14 d. Pilviškių parapijoje 12 val. sumos šv. Mišių metu vyko Sutvirtinimo sakramento teikimas. Prieš Eucharistijos šventimą parapijos namuose vyskupas R. Norvila susitiko su parapijos Pastoracine taryba, domėjosi parapijos gyvenimu. Klebonas Gediminas Bulevičius pristatydamas savo veiklos parapijoje ataskaitą, pabrėžė, jog didžiausias jo rūpestis – statyti gyvąją Bažnyčią. Vardindamas nuveiktus darbus kun. Gediminas ypač džiaugėsi parapijos bendruomene, aktyvu, jaunimu.

Po Šv. Mišių parapijos pastoracinė taryba ir klebonas kun. Gediminas pakvietė J. E. vyskupą Rimantą Norvilą, Vilkaviškio dekaną kun. Virginijų Gražulevičių, parapijos aktyvą, sutvirtinamuosius, jų tėvelius ir sutvirtinimo globėjus bei kitus artimuosius agapei į neseniai restauruotą parapijos „klojimą“. Šį atnaujintą parapijos veikloms pritaikytą pastatą užpildė apie šimtas šventiškai nusiteikusių svečių.

 

Nuotr. Pilviškiuose – Vitalija Reinartaitė. Šakiuose –  Vaido Balčiūno, Edmundo Kučiausko, Rimanto Norvilos.