Religinės literatūros skaitovų konkurso „ŠLOVINK VIEŠPATĮ, MANO SIELA“ (Ps 104, 1) finalas

Per gruodžio, sausio ir vasario mėnesius Vilkaviškio vyskupijos dekanatuose nusiritę religinės literatūros skaitovų  konkurso atrenkamieji etapai padovanojo visą būrį laimėtojų, kurie vasario 28 dieną susirinko į finalinį etapą Marijampolėje. Konkurso pirminiuose etapuose dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš šešių dekanatų: Aleksoto, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio.

Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į keturias kategorijas: 1-4 klasių, 5-8 klasių, 9-12 klasių mokinių bei suaugusiųjų. Iš viso finale dalyvavo 21 mokinys, kuriuos ruošė 14 dorinio ugdymo (tikybos) ir lietuvių kalbos mokytojų, bei trys mokytojos skaitovės.

Konkurso finalo dalyvius vertino komisija, kurią sudarė:

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis – komisijos pirmininkas;

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jolita Sinkevičienė;

Marijonų gimnazijos lietuvių kalbos ir Sasnavos pagrindinės mokyklos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Neringa Šalčiūnienė;

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė, Marijonų gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Rima Malavickienė.

Konkurso dalyviai keitė vienas kitą, stebino atrastais ir mokiniui pagal amžių  pritaikytais ar savo sukurtais tekstais, raiškiu žodžiu, atvira širdimi, iki smulkmenų sustyguota kompozicija, išradingumu, kai į pasirodymą buvo įtrauktos medijos, prosenelio daiktai. Kiekvienas, dalyvaujantis finale, ne tik dalinosi savo talentais, bet ir tapo savo bendraamžių pasirodymų žiūrovu, sėmėsi idėjų kitiems metams…  Galbūt idėjų jie ras ir asmeninėse dovanėlėse, kurias kiekvienam įteikė Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro darbuotojai.

Po pertraukos dalyviai ir jų mokytojai nekantriai laukė konkurso rezultatų.

Vilkaviškio vyskupijos religinės literatūros skaitovų konkurso „ŠLOVINK VIEŠPATĮ, MANO SIELA“ (Ps 104, 1) nugalėtojai:

1-4 klasių kategorijoje prizines vietas laimėjo:

Jolanta Staniūnaitė (Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos 4 klasė) – I vieta;

Augustinas Gužys (Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos 4 klasė) – II vieta;

Karina Juočytė – Marijampolės Padovinio pagrindinės mokyklos 4 klasė) – III vieta.

5-8 klasių kategorijoje prizines vietas laimėjo:

Ugnė Štrimaitytė, Emilija Liudžiūtė, Toma Kopickaitė, Viltė Lazdauskaitė, Atėnė Kalesinskaitė, Austėja Naujokaitė, Aušrinė Balčiūnaitė, Emilija Vaičiūnaitė (Šakių „Varpo“ mokyklos 8 klasės mokinės) už kompoziciją – I vieta;

Deimantė Kiškytė (Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos 8 klasė) – II vieta;

Gintarė Šalnaitė (Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos 8 klasė) – III vieta.

9-12 klasių kategorijoje prizines vietas laimėjo:

Ieva Andriulionytė (Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos III klasė) – I vieta;

Mantvydas Samsanavičius (Marijampolės r. Igliaukos Anzelmo Matučio  gimnazijos II klasė) – II vieta;

Austėja Klimavičiūtė (Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos III klasė) – III vieta.

Suaugusiųjų kategorijoje laimėtojais paskelbtos šios mokytojos:

Julė Vaketienė (Ringaudų pradinės mokyklos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja) – I vieta;

Laima Gužienė ((Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos dorinio ugdymo (tikybos) ir technologijų mokytoja) – I vieta.

Suaugusiųjų kategorijoje turėjo dalyvauti ir Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Janina Zelenienė, bet dėl susiklosčiusių aplinkybių mokytoja negalėjo atvykti į konkurso finalą. Konkurso rengėjai šios mokytojos ir kitų prizininkų lauks balandžio 24 dieną 14 val. Marijampolės meno mokykloje.  Čia įvyks Vilkaviškio vyskupijos religinės literatūros skaitovų „ŠLOVINK VIEŠPATĮ, MANO SIELA“ (Ps 104, 1), Rašto darbo „Jauno kataliko vieta Bažnyčioje“ konkursų nugalėtojų bei Marijampolės meno mokyklos auklėtinių talentų koncertas.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė