Respublikinis vaikų ir jaunimo chorų giesmių festivalis „Marija – Motina mūs”

2019 m. gegužės 26 d. Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos bažnyčioje įvyko Kauno sakralinės muzikos mokyklos organizuojamas Respublikinis vaikų ir jaunimo chorų giesmių Marijai festivalis „Marija – Motina mūs”. Šis festivalis sutapo su parapijos tituliniais atlaidais ir Pirmosios Komunijos švente.

Nuo ankstyvo sekmadienio ryto apie 160 vaikų rinkosi į parapijos bažnyčią. Festivalį pradėjo mažieji orkestrantai, skambėjo festivalio muzikiniai šaukiniai, jiems atitarė vaikų choras su L. Abario „Malimo malda”, kuri peraugo į Švč. Mergelės Marijos litaniją – gegužines pamaldas, į kurias įsijungė 5 chorai ir gausus maldininkų būrys: tiek vietinių tikinčiųjų, tiek svečių iš Kauno ir aplinkinių parapijų.

Iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo parapijos klebonas kun. dr. Vilius Sikorskas drauge su kun. Oskaru Petru Volskiu, prasidėjo Č. Sasnausko giesme „Malda Marijai už Tėvynę”. Mišioms asistavo diakonas Egidijus Cibauskas. Kunigas svečias pasakė homiliją, kurioje kalbėjo apie Išlaužo parapijos titulo atsiradimą, prasmę ir reikšmę mūsų šių dienų tikinčiam žmogui. Švč. Mergelė Marija ir šiais laikais, kaip ir tuomet, kai Napoleonas vykdė bedievišką revoliuciją, mus gali gelbėti, padėti apsaugoti, o nuklydus į ideologines priešpriešas ir atsiversti. Šventų Mišių pabaigoje vyko iškilminga eucharistinė procesija, į ją įsijungė pirmosios Komunijos vaikai bei gausus būrys svečių giesmininkų.

Po iškilmių prasidėjo antroji festivalio dalis, ją pradėjo patys mažiausieji choristai „Puerili” (5-6 metų vaikai): skambėjo E. Diržiūtės giesmė „Dievo Motinėlei“. Vaikų choras „Pueri I” giedojo giesmes „Šventoji Marija, melski už mus” ir „Džiūgauk, žeme visa”, jiems akompanavo mokytojų instrumentinis ansamblis.

Jaunieji smuikininkai džiugino klausytojus J. S. Bacho kūriniais. Vaikų choras „Pueri II” atliko G. B. Pergolesi „Stabat Mater”  ir J. K. Perry „Vaiko malda”. „Improvises“ – „Neklaužadų“  ansamblis festivaliui paruošė kūrinį „When you believe” iš kompozitoriaus Stephen Schwartz miuziklo „Egipto princas”.

Festivalį vainikavo jaunimo choro „Cantores David” atliekami kūriniai: Hans Nyberg „Ave Maria” ir K. Jenkins „Cantate Domino”.

Po oficialiosios dalies giesmininkų, svečių ir parapijos bendruomenės laukė vaišės, didelis pripučiamas batutas, namų gamybos kukurūzų spragėsiai ir kitos pramogos. Marijai skirtas festivalis ir parapijos atlaidai šiemet buvo itin smagūs, maldingi ir gausūs dalyviais ir maldininkais. Choristai jau su nekantrumu laukia kitų metų festivalio, kuriame, tikimės, dalyvaus dar daugiau jaunųjų atlikėjų.

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams: Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai, AB „Išlaužo žuvis”, Išlaužo seniūnijai ir ypač Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos parapijai.

Parapijos informacija