KAZLŲ RŪDOS ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES PARAPIJOJE PAGERBTI IR TĖVELIAI

Birželio 2 diena, Kristaus Žengimo į Dangų (ŠEŠTINIŲ) iškilmės, šiemet sutapo su TĖVO diena. Vaikų bei jaunimo Šv. Mišiose, vykusiose 9 val. 30 min., buvo pagerbti ir pasveikinti seneliai, tėveliai, jiems buvo skaitomi poezijos posmai, giedamos giesmės, dovanojami gėlių žiedai. Tuo rūpinosi parapijos klebonas kun. Renaldas Janušauskas ir vargonininkė Audronė Pranckevičienė. Klebonas gausiai susirinkusiems parapijiečiams pristatė parapijos vaikus, jaunimą, gimnazistus, kurie atėjo pasveikinti  senelių bei tėvelių. Vargonininkė Audronė eilėraščio posmais prisiminė tėvelį, kuris jau ilsisi Amžinybėje. Kunigas Renaldas Janušauskas po gražios, nuoširdžios, dvasingos programėlės  palinkėjo susirinkusiems stiprybės, ištvermės ir būti džiaugsmu savo vaikams bei anūkams…

Gvazdikų žiedais buvo pagerbti tėveliai ir seneliai, susirinkę į Sumos Šv. Mišias. O 18 valandą Kazlų Rūdos bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Amžinybėje esančius tėvus, senelius.

Vitalija Filipova

Foto kun. vik. Valdemaras Smulskis

                                                                                                        Parapijietė Vita Marija