Sausio 13-oji Kazlų Rūdos parapijos ir bendruomenės vienybėje

Sausio 12 dienos vakare 18 valandą Kazlų Rūdos parapijos bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos laisvės gynėjus ir Tėvynę Lietuvą. Atvyko šauliai, skautai, šeimos, senjorai, miesto mokyklų moksleiviai, bendruomenės nariai,  parapijiečiai.  Klebonas kunigas Renaldas Janušauskas pasakė pamokslą: „1991 metais mūsų tauta išgyveno lūžį. Šiandien mes atėjome džiaugtis savo laisve, maldoje prašyti, kad mūsų šalyje būtų gera gyventi, kad galėtume eiti per gyvenimą kaip vieninga, tvirta tauta…“

Didelis žmonių būrys, daugiau nei 200, po Šv. Mišių rinkosi parapijos kieme. Atminimo laužą buvo pakviestas uždegti tų skaudžių dienų dalyvis, šaulių kuopos vadas Dainius Ragauskas. Sugiedotas Lietuvos himnas. Vėliau visų kartų atstovai vaišinosi šaulių paruošta kareiviška koše, arbata, bendravo.

Sausio 13 dienos Sumos Šv. Mišios, kurias aukojo kun. Renaldas Janušauskas ir kun. Juozas Kaminskas, buvo skirtos pagerbti tuos žmones, kurie prieš 28 metus taikiai stojo prieš agresiją, kad mes turėtume laisvę, džiaugtumėmės būdami laisvi… Klebonas savo pamoksle akcentavo mūsų tautos pasiekimus per tuos 28 laisvės metus: „Šiandien yra didinga diena… Mes galime atsistoti šalia tų tautų, kurios yra didesnės, galingesnės ir kalbėti apie Laisvę. Galime didžiuotis mokslo pasiekimais, ekonomikos sparta, tad šiandien pasidžiaukime tuo, ką mes pasiekėme per laisvės metus… Tačiau negalime sustoti, mes turime siekti dar didesnio gėrio sau, savo Tėvynei. Mes gyvename tokioje mažytėje, bet tokioje svarbioje šalyje…“ Mišių pabaigoje klebonas džiaugėsi ir dėkojo gausiai dalyvavusiems žmonėms: Kazlų Rūdos bendruomenei, kultūros centrui, šauliams, skautams, senjorams, socialinės paramos centrui, „Sūduonios“ kolektyvui, Sumos chorui ir vadovei,  visiems geros valios žmonėms.

Naujai išmoktas giesmes Šv. Mišių metu Tėvynei Lietuvai kartu su dar kalėdinio laikotarpio giesmėmis giedojo parapijos choras, vadovaujamas Laimos Salomėjos Vitukynienės. Po Šv. Mišių kultūros centro renginių organizatorė, režisierė Virginija Samuolienė bažnyčioje susirinkusiems žmonėms trumpai priminė lietuvių kovas už savo Tėvynės laisvę ir pakvietė folkloro ansamblį „Sūduonia“ (vadovė Eglė Bernotienė) bei Rimvydo Žigaičio menų mokyklos jaunuosius kanklininkus  atlikti patriotinę programą „Ėjo brolelis į vainelę“. Žmonės  džiaugėsi, jog šią atmintiną dieną miesto bendruomenė ir parapijiečiai rinkosi miesto centre esančioje bažnyčioje pasimelsti, prisiminti, pabūti kartu…

Vita Marija

Nuotraukos Mariaus Žitkaus