Šeimų stovykla Kryžiuose

Birželio 22 – 24 d.d. Kryžiuose prie Dusios ežero vyko tradicinė Marijampolės dekanato šeimų stovykla. Kasmet šeimas stovyklauti svetingai priima Metelių klebonas, Lazdijų dekanas kan. V. Prajara. Daugiausia šeimų atvyko iš Marijampolės, bet buvo ir iš Prienų – iš viso 16 šeimų ( 65 dalyviai). Stovyklautojai įsikūrė palapinėse prie ežero, meldėsi Kryžių koplyčioje, drauge gaminosi maistą,žaidė, vakarojo prie laužo, maudėsi ir plaukiojo valtimi ežere, bendravo su svečiais.

Šeštadienio vakarą su stovyklautojais šventė Eucharistiją ir mintimis apie tikrą meilę pagal šv. Pauliaus laišką korintiečiams dalinosi Liškiavos klebonas Jonas Cikana. Sekmadienį šeimos vyko į šv. Mišias Metelių bažnyčioje arba dalyvavo šv. Jono Krikštytojo atlaiduose ir procesijoje Simno bažnyčioje. Vakare su Marijampolės marijonų gimnazijos psichologe Virginija Armoniene vyko pokalbis apie šeimos išsaugojimo pastangas ir jų reikšmę, nes dėl įvairių priežasčių beveik trečdalis porų išsiskiria. Jų daromas klaidas psichologė apžvelgė iš savo dalyvavimo išsiskyrusiųjų sielovadoje patirties. Pirmadienį stovyklaujančias šeimas aplankė Kalvarijos klebonas Algirdas Žukauskas. Jis pateikė keletą istorijų iš Senojo Testamento, kuriose iškyla ir dabar aktualios šeimų gyvenimo, tarpusavio santykių problemos. Kunigas pasidalino popiežiaus Pranciškaus įžvalgomis ir patarimais šeimoms, sutuoktinių mintimis, gyvenimo pavyzdžiais, prisiminimais iš savo tėvų šeimos patirties, skatino dažniau skaityti Šventąjį Raštą, apmąstyti, drauge melstis šeimoje. Šeimos išsiskirstė, išsinešdamos bendrystės su panašiai mąstančiais patirtį ir norą vėl susitikti.

Marijampolės dekanato šeimos centro informacija