Stovykla vaikams ,,Džiaugsmo žaidimas”

Saulėtomis birželio 19-23 dienomis Skardupiuose, Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos erdvėse vyko katalikiška vaikų stovykla, paremta šv. Jono Bosko salezietišku dvasingumu. Stovykloje dalyvavo 14 vaikų nuo šešerių iki keturiolikos metų, keturi vyresnieji vadovai ir du stovyklos atsakingieji.
Ypatingai gera buvo, jog su vaikais visas dienas buvo Skardupių parapijos klebonas, mielas kun. dr. Petras Algirdas Kanapka. Vadovams, vaikams ir jų tėveliams buvo nuostabu pažinti kunigą, kuris su jais kartu meldžiasi ir dainuoja, dirba, žaidžia ir plauna indus, renka anglis. Koks džiaugsmas, jog Lietuvoje tikrai yra ganytojų, kvepiančių savo avimis, kaip sako mūsų Šventasis Tėvas Pranciškus.
Vienas vadovas ir keturi trys vaikai jo globoje. Tai – salezietiškas prevencijos principas. Mes visada esame su vaikais, tad jie neturi progų elgtis netinkamai. O jei taip atsitinka, visada šalia yra vadovas, kuris panaudoja tai meilingam pamokymui. Būryje vaikų: ir mažieji, ir vyresni – toks šv. Jono Bosko šeimos principas.
Buvome ypatingai apdovanoti Skardupių gamtos ir Šventųjų parko grožiu. Taip pat didžiulė dovana yra Skardupių jaukioji bažnytėlė, čia pat šalia parko, kur žaidėm. Todėl nei šešiametis nėra per mažas, nei keturiolikmetis nėra per didelis vienoje dienoje talpinti visą puokštę nuostabiųjų mūsų katalikiškojo tikėjimo išraiškų: šv. Mišios (prieš pusryčius), Švč. Sakramento adoracija, giedamos birželinės pamaldos, rožinis, sustojant prie savo rankomis padarytų stočių.
Stovyklą užbaigėme Devintinių procesija. Sekėme paskui Eucharistinį Jėzų, paskui Tą, apie kurį visas dienas kalbėjo kunigas, vadovai, veiklas vedantys tėveliai. Visos stovyklos metu vaikai mokėsi tarnauti vienas kitam ir atrasti tame tą tikrąjį džiaugsmą, kurio trokšta kiekvieno žmogaus širdis. Ir štai, Eucharistinėje procesijoje, mes visi sekame Jį – Jėzų, kuris pirmas ir labiausiai tarnauja kiekvienam žmogui.
Vaikai yra visų. Jie auga kasdien, be išeiginių. Kai kurie yra jau prie pat paauglystės slenksčio, o už jo laukia netikėti iššūkiai ir nelengvi pasirinkimai. Vaikams labai svarbu turėti nors kelis bendraminčius draugus, tikinčius Jėzų, branginančius Bažnyčią. Mes, suaugę, galime jiems padėti, kurdami aplinką, kurioje tikros vertybės neša tyrą ramios sąžinės ir smagios bendrystės džiaugsmą.

Stovyklos vadovė  Miglė Lipavičienė
Nuotraukos Kun. Petro Algirdo Kanapkos