„Katalikų tikybos vadovėlio 11-12 kl. „Renkuosi gyvenimą“ metodika ir pritaikymas katalikų tikybos pamokose“ (2019 03 19)

Kovo 19 d. vyskupijos Pastoraciniame centre vyko Katechetikos centro organizuotas  seminaras tikybos mokytojams „Katalikų tikybos vadovėlio 11-12 kl. „Renkuosi gyvenimą“ metodika ir pritaikymas katalikų tikybos pamokose“. Vadovėlį pristatė ir palydėjo į mokytojų širdis jo autorės: edukologijos mokslų daktarė Giedrė Rita Rugevičiūtė ir katalikų tikybos mokytoja ekspertė Agnė Lastakauskienė.

Vadovėlio autorės pirmiausiai supažindino su jo struktūra ir temų atskleidimo ypatumais pamokose. Nuostabu, kad mokytojas dirbdamas su šiuo vadovėliu nėra įspraustas į kokius nors rėmus, o medžiaga pateikta taip, kad tiktų abejojantiems, ieškantiems ir netikintiems mokiniams. “Ne už mokinį, ne dėl mokinio, bet kartu su juo analizuoti, vertinti”, – sakė autorė Giedrė Rugevičiūtė. Vadovėlis orientuotas į Bendrosiose programose numatytų mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinės, kūrybingumo ir asmeninės kompetencijų ugdymą; sudarytas ne pamokos, bet tematiniu principu, kas mokytojui leidžia dirbti kūrybingai; atitinka šiandieninius standartus ir ugdytinių poreikius.

Seminare mokytojai turėjo galimybę patys išbandyti vadovėlyje siūlomų metodų pritaikomumą analizuodami tekstus ir vaizdo medžiagą.

Vadovėlio pristatymas buvo toks nuoširdus ir neformalus, kad jo pabaigoje dalyvės sakė, jog tai buvo vienas iš geriausių pristatymų, kuriame nebuvo primygtinai siūloma dirbti būtent taip, tačiau palikta daug erdvės mokytojo laisvei ir kūrybiškumui.

Džiaugiamės naujuoju vadovėliu, kurį rašydamos autorės sakėsi patyrusios daug džiaugsmo. Linkime mokytojams jo turiniu taip pat džiaugsmingai praturtinti savo vedamas pamokas bei padaryti jas patrauklesnes ir įdomesnes.

Katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė