Sinodinio kelio pradžia Vilkaviškio katedroje

Spalio 17-ąją Vilkaviškio vyskupija, kaip ir kitos Lietuvos bei pasaulio vyskupijos, popiežiaus Pranciškaus paraginimu pradėjo Sinodinę kelionę. Žodis sinodas reiškia keliavimą drauge. Šioje kelionėje esame kviečiami kalbėtis apie mūsų, Katalikų Bažnyčios bendruomenę, apie evangelizaciją šiandienos pasaulyje.

Šia sinodinio kelio pradžios proga Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo vysk. Rimantas Norvila. Drauge meldėsi vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, taip pat keletas dekanų ir atstovų iš atskirų dekanatų.

„Sinodas – ne nauja Bažnyčios praktika, aptariant Bažnyčios gyvenimo ir veikimo svarbius dalykus. Popiežius Pranciškus nusprendė ja pasinaudoti ir kviečia visą Bažnyčią jungtis į sinodinį apmąstymų kelią. Ne tik kalbantis, bet prieš tai meldžiantis, prašant įžvalgumo Šv. Dvasios.”, – savo homilijoje minėjo vyskupas R. Norvila.

„Kaip Vatikano radijui duotame interviu dalijosi Vienos arkivyskupas Kardinolas Šionborn, aktyviai įtrauktas į visą sinodinio kelio pasirengimo etapą, popiežiui labai rūpi, kad Sinodas nebūtų suprantamas pasaulietine prasme – kaip savotiškas parlamentas. „Tai ne apklausos ir ne vadovavimasis viešąja nuomone, bet įsiklausymas į žmonių patirtį, kad suprastume, ką Dievas per tai nori mums pasakyti“, primindamas, kad būtent tokios Bažnyčios pavyzdį mes matome Apaštalų darbų knygoje.”, – savo pamokslą tęsdamas kalbėjo vyskupas.

„Pirmojo sinodinės kelionės etapo tikslas yra puoselėti platų konsultacinį procesą, įtraukiant Bažnyčių ganytojus bei tikinčiuosius ir visus geros valios žmones, kurie norėtų tarti žodį apie Bažnyčią. Artimiausiu laiku ir Lietuvos vyskupijose bus organizuojami konsultaciniai susitikimai parapijose, įvairiose grupelėse bei internetinėse platformose siekiant išgirsti Dievo tautos narių balsą. Tebūnie tai „dalijimasis aistra dėl bendros evangelizacijos misijos“ (PD, 14). Sinodinis kelias visų pirma yra viltį sužadinantis dvasinis procesas, vedantis link savęs įvertinimo, pasidalijimo ir atsivertimo“, – sakoma Lietuvos vyskupų kreipimesi dėl Sinodinio kelio pradžios. Visą šį kreipimąsi pamokslo metu susirinkusiems paskelbė vysk. Norvila.

Šv. Mišios buvo užbaigtos bendra malda už Sinodą – Adsumus Sancte Spiritus („Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia“). Šia istorine malda buvo šimtmečiais meldžiamasi Bažnyčios susirinkimuose, sinoduose ir kitose asamblėjose; jos autoriumi laikomas šv. Izidorius Sevilietis (g. apie 560 m. – 636 m. balandžio 4 d.). Visas maldos tekstas – nuorodoje.

Interneto svetainė, skirta Sinodiniam keliui Lietuvoje – sinodas.katalikai.lt