Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rekolekcijos Liškiavoje

Spalio 15-17 d. Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai susirinko į rekolekcijas Liškiavoje. Ypatinga pandeminė situacija pusantrų metų iš mokytojų buvo atėmusi galimybę „gyvai“ jose dalyvauti. Kaip patys dalyviai pastebėjo, rekolekcijos nuotoliniu būdu neišpildo pagrindinės sąlygos: „Ateik visas, pasilik vienas, išeik kitas“ (iš rekolekcijų mąstymų). Pokytis ar persikrovimas sunkiai įvyksta, kai sėdi namie prie ekrano…

Rekolekcijų temą „Dievo dovanos“ pasiūlė jų vedėjas monsinjoras, teol. lic. kun. Žydrūnas Vabuolas, Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapijos rezidentas ir Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ kapelionas. Dovanų tema nėra nauja Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams, bet Dievo dovanų šaltinis yra neišsemiamas, ir tuo mokytojai įsitikino šių rekolekcijų metų. Vesdamas per Dievo dovanų temą rekolekcijų vedėjas kvietė pasigilinti į keturias mums patikėtas dovanas: save, kūriniją, kitą ir dalijimąsi. Trumpi įvadai temoms: „Kūrinija kaip dovana“, „Aš kaip dovana“, „Kitas kaip dovana“, „Dovanos auga dalijantis“ – suteikdavo impulsus gilesnėms įžvalgoms ir leido sujungti, sunarstyti tarpusavyje tampriai susijusius mūsų gyvenimo momentus. Visa tai vainikuodavo Eucharistijos šventimas.

Iš rekolekcijų kiekvienas tikybos mokytojas išsivežė savo atradimus ir pasiryžimus tolimesnei tikėjimo kelionei. Paskutiniame susitikime dalijantis rekolekcijų įžvalgomis visi pajuto, kaip svarbu būti kartu: kiekvieno išsakytas rekolekcijų patyrimas tapo spalvotu siūlu vientisame rekolekcijų audinyje.

Norisi dėkoti Dievui už visų sutelkimą, rekolekcijų vedėjui kun. Žydrūnui už palydėjimą link Dievo, Liškiavos Švč. Trejybės parapijos klebonui kun. Vidmantui Striokui už dėmesį dalyviams ir pagalbą Sutaikinimo pamaldų metu, Liškiavos kultūros centro komandai už šiltą priėmimą.

 

Vilma Balandienė

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras