Sinodinis kelias Vilkaviškio vyskupijoje

Daugiau info apie Sinodinio kelio logotipą – https://sinodas.katalikai.lt/apie/logo/

2021 metų spalio mėnesį popiežius Pranciškus pakvietė visus leistis į Bažnyčios atsinaujinimo – sinodinę kelionę, truksiančią dalinėse Bažnyčiose iki 2022 m. vidurio. Šios kelionės tikslas: įsiklausyti į Dievo tautos balsą, siūlant kiekvienam – ypač tiems, kurie dėl įvairių priežasčių yra pakraščiuose, – galimybę išreikšti save ir būti išgirstiems, siekiant prisidėti prie Dievo tautos – Bažnyčios kūrimo, žr. čia: Bažnyčios dokumentai. Sinodo kelias Lietuvoje

2021 spalio 17 d. Lietuvos vyskupai paragino visus įsijungti į šią kelionę, žr. čia: Vyskupų kreipimasis.

Sinodo keliui Lietuvoje skirta interneto svetainė lietuvių kalba – sinodas.katalikai.lt

Oficiali sinodo svetainė užsienio kalbomis – synod.va

Šį Sinodinį kelią prašoma palydėti malda bendruomenėje ir privačiai, žr. čia: Malda. Sinodo kelias Lietuvoje

Jei dėl kokių nors priežasčių negalite dalyvauti parapijose vykstančiose diskusijose, savo įžvalgas Sinodinio kelio TEMOMIS galite išsakyti tam skirtoje formoje. Jūsų nuomonė kitais Bažnyčios gyvenimo klausimais mums taip pat yra labai svarbi. Asmeninių įžvalgų pateikimo forma – https://sinodas.katalikai.lt/lt/anketa/

Sinodinio kelio temos, kuriomis diskutuojama Lietuvoje:

 1. Kelionės bendrakeleiviai
 2. Klausytis ir kalbėti
 3. Šventimas
 4. Atsakomybė už bendrą misiją
 5. Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas
 6. Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas
 7. Sinodalumo ugdymas

Sinodinio kelio koordinatorius Vilkaviškio vyskupijoje – kun. Linas Baltrušaitis (el. p. vkkurija@gmail.com, tel. 8 676 14421)

Vyskupijos Sinodinio kelio komanda: kun. Linas Baltrušaitis, g. kan Rimas Skinkaitis, ses. Inga Lienytė SF, Lina Mažeikaitė ir Aurimas Galianovas.

Sinodinio kelio Vilkaviškio vyskupijoje naujienos ir įvykiai:

 • Lapkričio – gruodžio mėnesiais vyko šeši susitikimai dekanatuose su Vilkaviškio vyskupijos kunigais. Juose pristatytas Sinodinis kelias, o patys kunigai buvo raginami kviesti moderatorius į pasiruošimą ir vėliau į aktyvų įsijungimą Sinodinio kelio iniciatyvas parapijose.

 

 • 2021 metų gruodžio 13, 15 ir 16 d. nuotoliniu būdu vyko Vilkaviškio vyskupijos Sinodinio kelio moderatorių mokymai, kuriuos vedė kun. Linas Baltrušaitis,  prof. kun. Rimas Skinkaitis ir ses. Inga Lienytė SF. Po šių mokymų buvo paruošta 227 moderatoriai, kurie organizuos Sinodinio kelio iniciatyvas parapijose. G. kan. Rimas Skinkaitis būsimiems sinodinio kelio moderatoriams pristatė teologinę sinodinio kelio prasmę bei kodėl popiežius Pranciškus kviečia kartu eiti šiuo keliu. Kun. Linas Baltrušaitis pristatė sinodinio kelio vyskupijoje dinamiką bei galimus keliavimo būdus kiekvienoje parapijoje. Ses. Inga Lienytė SF pristatė grupių susitikimo dinamiką: kaip burti grupeles, kada rinktis kaip dalintis bei diskutuoti, kad keliavimas kartu būtų prasmingas.

 

 

 

 • VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS SINODINIO KELIO REFLEKSIJŲ APŽVALGA

 • Vilkaviškio vyskupijoje pradėti sinodianiai susitikimai dekanatuose. Susitikimuose diskutuojama Lieuvos vyskupų konferencijos išrinktomis temomis (pastoracinių tarybų ir kitų dalyvavimo struktūrų veikla vyskupijoje bei parapijose; dvasininkų, pašvęstųjų ir pasauliečių ugdymas sinodiniam Bažnyčios gyvenimui; pakrikštytųjų tarnystė ir misija Bažnyčioje ir pasaulyje). Jau įvyko du tokie susitikimai: kovo 21 dieną Vilkaviškio dekanato ir balandžio 15 dieną Marijampolės dekanato. Tolimesni susitikimai numatyti: balandžio 22 d. Alytaus ir Lazdijų dekanatų, balandžio 23 d. Šakių dekanato ir balandžio 24 d. Aleksoto ir Prienų dekanatų. Susirinkimuose dalyvauja vyskupas R. Norvila, Sinodinio kelio koordinatorius Vilkaviškio vyskupijoje kun. Linas Baltrušaitis ir dekanatų kunigai.