Tikybos mokytojai „jaukinasi“ atnaujinamas Bendrąsias ugdymo programas

Vasario 17 d. nuotoliniu būdu Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras tikybos mokytojams organizavo mokslinę- praktinę konferenciją „Kaip dirbsime pagal atnaujinamas Bendrojo ugdymo programas?“ Nuo pat pirmųjų Katalikų  tikybos BU programos atnaujinimo žingsnių tikybos mokytojai buvo informuojami apie programos struktūrą, naujoves, atliktus darbus. 2020/2021 m. m. dalis tikybos mokytojų iš visų vyskupijų pradėjo programas išbandyti konkrečiose mokyklose ir klasėse. Ir Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai entuziastingai ėmėsi darbo, kad galėtų teikti pasiūlymus ir pastabas programos rengėjams. 2021/2022 m. m. pradėtas BUP Įgyvendinimo rekomendacijų išbandymas. Kadangi darbai įsibėgėjo, programas ir įgyvendinimo rekomendacijas pilotuojančių mokytojų norėjosi paklausti, kokius privalumus ir trūkumus pastebėjo, su kokiais iššūkiais susidūrė, kaip juos sprendė, ką norėtų pasakyti visiems tikybos mokytojams nuo 2023 metų rugsėjo mėn. pradėsiantiems dirbti pagal atnaujintas BUP.

Pagrindinę konferencijos sesiją pradėjo Katalikų tikybos BU programos rengėjų grupės narė Vilma Balandienė, savo pranešime ieškojusi atsakymų į klausimus:

  • Kas keičiasi atnaujinamose BUP?
  • Kas naujo BUP Įgyvendinimo rekomendacijų rengime?
  • Kas svarbiau: BUP ar jos Įgyvendinimo rekomendacijos?

Antroje konferencijos dalyje savo patirtimi pasidalinti pakviesti atnaujinamą BU programą ir jos Įgyvendinimo rekomendacijas išbandantys Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai.  Neringa Šalčiūnienė, Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja, savo pranešimu „Naujosios katalikų tikybos bendrosios programos: iššūkis ir/ar būtinybė?“ svarstė, ar reikėjo BUP atnaujinti ir kodėl. Laima Burinskienė, Kalvarijos gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja, dalinosi dvejų metų BUP pilotavimo patirtimi toje pačioje klasėje. Savo pranešime ji rodė mokinių darbus, atitinkančius skirtingus pasiekimų lygius. Jurgita Tumosienė, Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja, džiaugėsi, kad BUP išbandymas atvėrė naujus bendradarbiavimo su kolegomis kelius. Rima Malavickienė, Marijampolės marijonų gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė, demonstravo pavyzdžius, kaip įtraukti mokinius į aktyvų mokymosi procesą. Praktinę konferencijos dalį baigė Jolita Paužienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja, BUP taip pat pilotuojanti antrus metus ir galinti palyginti, kaip keičiasi darbas naudojantis paruoštomis Įgyvendinimo rekomendacijomis.

II-oji konferencijos dalis baigėsi mokytojų klausimais ir įžvalgomis.

Mokslinę- praktinę konferenciją „Kaip dirbsime pagal atnaujinamas Bendrojo ugdymo programas?“ vainikavo išvados ir rekomendacijos:

  • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai savarankiškai perskaitys atnaujinamas BUP programas;
  • Mokytojai pakviesti kurti skaitmenines priemones sau ir kolegoms, taip papildydami turimus resursus;
  • Mokytojai pakviesti dirbti kūrybiškai, ne vien vadovaujantis BUP Įgyvendinimo rekomendacijomis;
  • BUP yra svarbesnės už – Įgyvendinimo rekomendacijas: „Programos – tiltas, įgyvendinimo rekomendacijos – turėklai“;
  • Reikalingi papildomi mokymai pasiekimo lygiams suprasti ir išmokti taikyti vertinime, todėl rekomenduojama organizuoti atskirą seminarą tikybos mokytojams.

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro informacija