Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras skelbia mokinių rašto darbų konkurso „JAUNO KATALIKO VIETA BAŽNYČIOJE” nugalėtojus

Baigėsi Vilkaviškio vyskupijos mokinių rašto darbų konkursas „Jauno kataliko vieta bažnyčioje”. Konkurso tikslas buvo skatinti Vilkaviškio vyskupijos mokinius atidžiau įsižiūrėti į savo indėlį Bažnyčios gyvenime, atsiliepti į Vyskupų Sinodo raginimą dirbti kartu, ugdyti gebėjimą atpažinti tolinančius nuo Dievo ar atvedančius prie Jo gyvenimo pasirinkimus bei ieškoti tikėjimo pažinimą gilinančių veiklų.

Konkursas vyko dvejose amžiaus grupėse: 5-8 klasių mokiniai rašė laiškus popiežiui Pranciškui, o 9-12 ir I-IV gimnazijos klasių – esė, kuriose svarstė apie savo vietą Bažnyčioje.

Sulaukėme 67 darbų iš 17 Vilkaviškio vyskupijoje esančių mokyklų. Šis konkursas buvo ir gražus bendradarbiavimo pavyzdys, kadangi dalyvius konsultavo bei laiškus ir esė parašyti padėjo 14 tikybos ir 17 lietuvių kalbos mokytojų.

Darbus vertino Katechetikos centro sudaryta komisija:

 5-8 klasių (laiškas popiežiui Pranciškui):

Kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis, Vilkaviškio vyskupijos kancleris, Katechetikos centro vadovas – komisijos pirmininkas;

Rimanta Dragūnevičienė, Marijampolės marijonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – vertintoja;

Regina Gintautaitė-Aželskienė, Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja – vertintoja.

9(I)-12(IV) klasių (esė „Mano vieta Bažnyčioje“):

Kun. teol. lic. psich. mgr. Rytis Baltrušaitis, Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonas –  vertintojas;

Loreta Žilinskienė, Kauno r. Juozo Lukšos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – vertintoja;

Virginija Gurevičienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė – vertintoja.

Skelbiame konkurso rezultatus:

5-8 klasių „Laiškas popiežiui Pranciškui“ laimėtojai:

I vieta – Ieva Martinaitytė, Šakių „Varpo“ mokyklos 6a klasės mokinė. Tikybos mokytoja Vilma Naujokaitienė ir lietuvių kalbos mokytoja Vilija Meškaitienė.

II vieta – Saulė Kėvalaitė, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos 7 klasės mokinė. Tikybos mokytoja Aldona Šidagienė.

III vieta – Kristina Karaškaitė, Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė. Lietuvių kalbos mokytoja Inga Kardauskienė.

9-12 ir I-IV gimnazijos klasių laimėtojai:

I vieta – Brigita Grigaliauskaitė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos IV klasės mokinė. Tikybos mokytoja Eglė Čiaučionaitė.

II vieta – Miglė Tumynaitė, Alytaus Putinų gimnazijos II klasės mokinė. Tikybos mokytoja Virginija Ptašnykienė.

III vieta – Gabija Samušytė, Marijampolės marijonų gimnazijos III klasės mokinė. Lietuvių kalbos mokytoja Rimanta Dragūnevičienė.

Nuoširdžiai sveikiname laimėtojus, kurie bus apdovanoti padėkos raštais ir organizatorių prizais bei savo kūrinius skaitys Marijampolės meno mokykloje vyksiančiame renginyje balandžio 24 d.

   Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė