Prienų dekanato šeimos centre – padėka už ilgametę tarnystę

Vasario 10 dieną Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro komanda apsilankė Prienų dekanato šeimos centre.  Susitikime taip pat dalyvavo Prienų dekanas kan. Jonas Baliūnas, parapijos vikaras kun. Vitalij Volodkovič  ir dekanato šeimos centro savanoriai.

Susitikimo metu buvo prisimintas ir apžvelgtas šio šeimos centro įsikūrimo ir gyvavimo laikotarpis, vadovaujant savanorei Rūtai Buzaitei. Tai žmogus, kuris degė kūrybiškumu darbuotis dėl šeimų. O viskas prasidėjo 1998 metais, kai pati Rūta parodė savo iniciatyvą.  Dar daugiau drąsos jai suteikė per radiją išgirstas kvietimas jungtis į savanorystę šeimos centruose visoje Lietuvoje. Darbuotis kartu buvo pakviesta gydytoja Stanislova Belickienė bei gydytoja Rita Keturakienė. 2002 metais prisijungė ir kun. Rytis Baltrušaitis, kuris labai palaikė ir rūpinosi šeimų sielovada.  2005 metai šią komandą papildė ir psichologė Brigita Gelumbauskienė.

O veikla buvo įvairi ir turtinga: tai ir sužadėtinių ruošimas Santuokos sakramentui, išvykos į LŠC konferencijas, stovyklas ir  šventes, organizuoti seminarai sutuoktiniams,  programos pagal knygas: ,,Meilė ir karas šeimoje“, ,,Vyro kelionė“. Dar prieš Kaune vykusį renginį ,,Valentino diena kitaip“ Rūta su komanda parengė panašaus turinio šventę Prienuose. Buvo minimos Tėvo ir Motinos dienos bei daugybė didesnių ir mažesnių renginių parapijos bendruomenei. Rūta išreiškė dėkingumą daug pagalbos teikusiam kunigui Arūnui Simanavičiui ir dabar parapijoje besidarbuojančiam vikarui kun. Vitalij Volodkovič. Nuoširdžią padėką išsakė ir vyskupui R. Norvilai už pasitikėjimą savanoriaujant šiame svarbiame ir nelengvame darbe. 

Jai buvo įteikta vyskupo Rimanto Norvilos padėka už ilgametę, savanorišką tarnystę, Gerosios Naujienos skleidimą darbu ir žodžiu. Šis savanorystės laikas buvo skirtas ugdyti katalikiškos moralės principus, palaikyti šeimas, puoselėti Gyvybės kultūrą, burti ir auginti šeimos puoselėjimo misijai pasirengusius savanorius.

Taip pat savo padėką šiai ilgametei savanorei išsakė ir atminimo dovaną įteikė Prienų dekanas. Pasveikinome ir naujus šio šeimos centro vadovus savanorius – Ritą ir Vytautą Stravinskus, kurie entuziastingai įsijungė į sužadėtinių rengėjų gretas.

VVŠC informacija