Suaugusiųjų katechumenato centrų koordinatorių susitikimas

Kiekvienas rugsėjis atneša daug naujų pradžių. Ne išimtis ir šis rugsėjis. Penktą šio mėnesio dieną į Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinį centrą rinkosi Suaugusiųjų katechumenato centrų koordinatoriai su vyskupijos ordinaru vyskupu Rimantu Norvila aptarti paėjusių metų, pasidžiaugti rezultatais ir pasidalinti idėjomis kaip dirbsime naujais mokslo metais. Vilkaviškio vyskupijoje veikia keturi suaugusiųjų katechumenato centrai, kuriuose dirbantys savanoriai padeda suaugusiems, norintiems priimti Krikšto, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus, tinkamai pasiruošti ir juos priimti. Tokie centrai veikia Alytaus šv. Kazimiero parapijoje, Garliavos Švč. Trejybės parapijoje, Marijampolės Šv. Šeimos seserų namuose ir Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje.

Susitikimas buvo pradėtas bendra malda ir pasidalinimu džiaugsmais bei rūpesčiais apie praėjusius metus. Pasidžiaugėme vis didėjančiu būriu suaugusiųjų, kurie nori priimti sakramentus. Po vienerius mokslo metus trukusio pasiruošimo šį pavasarį Vilkaviškio vyskupijoje visus Įkrikščioninimo sakramentus priėmė 4 suaugusieji, tiek pat suaugusiųjų priėmė Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus, o  Sutvirtinimo sakramentą – net 86 suaugusieji. Su kandidatais dirbo 32 pasauliečiai, 3 seserys vienuolės ir 7 kunigų komanda. Centrų atstovai dalinosi, kokia tai svarbi kelionė sąmoningo tikėjimo link. Nors kai kurie katechumenato dalyviai šią kelionę pradeda su trikdančiomis abejonėmis, po katechezių dėkoja ir džiaugiasi, kad turėjo galimybę tarsi iš naujo susitikti su Dievu, gilinti tikėjimą ir sąmoningai priimti sakramentus.

Veiklas naujiems mokslo metams katechumenato centrai jau suplanavo. Pirmasis etapas jau netrukus prasidės: vyksta registracija (datas ir kontaktus rasite vyskupijos ir/ar parapijų interneto puslapiuose). Visų centrų koordinatoriai mato savo darbo prasmę ir šiemet, kaip ir ankstesniais metais, trokšta Dievo žinia pasidalinti su kitais.

Primename, kad suaugusieji, sulaukę 18-os ir daugiau metų, bei gyvenantys Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje gali pasiruošti Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams keturiuose vyskupijoje veikiančiuose katechumenato centruose. Norint ruoštis reikia susisiekti su artimiausio ar patogiausio pagal gyvenamąją vietą centro koordinatoriumi, kuris suteiks visą reikalingą informaciją.

Vilkaviškio vyskupijos Parapinės katechezės centro referentė Lina Mažeikaitė