„Sursum corda – aukštyn širdis. Šlavantų parapija“

Šiemet, minint Šlavantų parapijos šimtmečio jubiliejų, kraštotyrininkas Albinas Jarmala drauge su parapijos klebonu kun. Tadeus Vallian išleido knygą „Sursum corda – aukštyn širdis. Šlavantų parapija“.

Prie šios knygos išleidimo daug prisidėjo ir mūsų vyskupijos kunigai: kun. Egidijus Juravičius ir kun. Dainius Gurevičius.

Autorius knygoje ypatingai dėkoja kun. Tadeus, „pastarąjį dešimtmetį besirūpinančiam šio krašto žmonių sielovada. Tai jis prieš keletą metų pasiūlė savo parapijos pastoracinei tarybai, jog būtų šaunu turėti knygą apie Šlavantų parapiją, jos žmones. Sulaukęs šios tarybos džiugaus pritarimo, suteikė garbę ją parašyti man, šios knygos autoriui.“, – knygos įvade dėkoja A. Jarmala.

Kun. Egidijui Juravičiui skirta padėka už vertingus patarimus ir šios knygos redagavimą, o kun. Dainiui Gurevičiui už dovanotas kunigų nuotraukas.

Informacijos gausa ir aprašymais kupinoje knygoje taip pat gausu iliustracijų, nuotraukų, kurios mena net ir seniausius Šlavantų parapijos bažnyčios gyvavimo metus. Taip pat knygoje daug gyvų prisiminimų, kuriuos, susitikęs su žmonėmis, surinko pats knygos autorius, skyręs daug laiko ir pastangų informacijos surinkimui ir knygos rašymui.

„Ši knyga, tai įrodymas, kaip Dievas laimina darbus, šventes ir įvairius sumanymus, kai už juos nepaliaujamai meldžiasi beveik visa parapija.“, – viename iš knygos skyrių džiaugiasi kun. T. Vallian.