šv. Baltramiejaus šventė Ilguvos parapijoje

Rugpjūčio 24 d., per apaštalo šv. Baltramiejaus šventę, Ilguvos bažnyčioje šv. Mišių auka išreikšta tikinčiųjų padėka Dievui už šių metų derlių, žemės gėrybes. Šv. Mišioms vadovavo Skardupių parapijos klebonas moral. teol. dr. Algirdas Petras Kanapka. Homilijoje jis išdėstė gilias įžvalgas apie žmonių (taip pat ir save laikančių tikinčiais katalikais) požiūrį į tikėjimą bei kaip per Viešpatį Dievą galima rasti kelią į amžinąją laimę  ir ramybę. Atnašų procesijoje parapijos atstovai aukojo savo užaugintų gėrybių pavyzdžius. Ilguvos klebonas kun. Francas Kuklys dėkojo visiems geradariams ir rėmėjams bei šv. Mišiose giedojusiam solistui Liudui Mikalauskui.

Po šv. Mišių pilnutėlėje bažnyčioje vyko IX muzikos festivalio „Beatričės vasaros“ priešpaskutinis koncertas. Susikaupimas, susižavėjimas ir daugybė ovacijų lydėjo Liudo Mikalausko pristatytą ir atliekamą programą „Tėvo Stanislovo varpai“( fortepijonu – Beata Vingraitė, klarnetu – Valdas Andriuškevičius).

Nuostabioje vietoje ant Nemuno kranto įsikūrusi Ilguva turi turtingą ir įdomią praeitį, čia įmintos Lietuvos lakštingalos dainininkės Beatričės Grincevičiūtės pėdos. Deja, senasis dvaras tėra tik saugomas architektūros objektas, be gyvybės. Tačiau kitame  architektūros  objekte – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje – per daugelį net ir negandų metų išsaugota Dievo namų dvasia. Šiemet per titulinius bažnyčios atlaidus ( rugsėjo 14 ir 15 d.)  ruošiamasi paminėti parapijos įsteigimo 225 metų jubiliejų. Beje, Upytės seniūnas  Pranciškus Grincevičius pirmąją bažnyčią pastatė 1765 m. Ji buvo  Veliuonos  filija, parapija įkurta 1794 m. 1813 m. į bažnyčią trenkė žaibas, ji sudegė. Julijonas Grincevičius 1814 m. pastatė ir dabar tebestovinčią medinę bažnyčią.

Birutė Nenėnienė

Autorės nuotr.