Šv. Liudviko šventė Liudvinave

2019 metų rugpjūčio 25 d., paskutinį vasaros sekmadienį, šv. Liudviko bažnyčios vėjo nešamas varpų gaudesys skelbė apie atėjusią didelę šventę Liudvinavo parapijoje – šv. Liudviko atlaidus. Kaip kiekvienais metais, šv. Liudviko atlaidai į bažnyčią sukviečia gausybę tikinčiųjų ne tik iš Liudvinavo parapijos, bet ir iš svetur.

Mišias aukojo J.E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Koncelebravo naujasis Sasnavos klebonas, vyskupijos kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis. Šventėje taip pat dalyvavo ir tikintiesiems patarnavo Kalvarijos klebonas, Marijampolės dekanato vicedekanas kun. Algirdas Žukauskas, Skardupių klebonas kun. dr. P. A. Kanapka.

Liudvikas IX buvo Prancūzijos Karalius valdęs karalystę nuo 1236 metų iki pat savo mirties. Valdydamas jis su ypatinga pagarba puoselėjo katalikų tikėjimą. Jam labai patiko dažnai lankytis vienuolynuose, kur kartu su vienuoliais dalyvaudavo liturgijoje. Kai kažkas jam pasakė, kad dalis žmonių jį pašiepia dėl tokio pamaldumo ir nuolatinio lankymosi pamaldose, Liudvikas atsakė: „Nesu sutrikęs ir niekada nebūsiu sutrikęs. Esu įsitikinęs, kad jeigu vietoje pamaldų lankyčiausi išgertuvėse, šokčiau ir linksminčiausi, tie žmonės nieko nesakytų. Tačiau aš verčiau šlovinsiu savo Dievą, nors mane ir kritikuotų, nes dėl Jo gyvenu, dėl Jo dirbu ir į Jį sudėtos visos mano viltys.“ Būtent tai akcentavo iškilmingas Mišias aukojęs vyskupas Rimantas Norvila. Savo pamoksle vyskupas ragino tikinčiuosiu sekti parapijos globėjo pavyzdžiu ir dažniau pašlovinti Dievą malda. Juk už visa, kas vyksta mūsų gyvenime turime būti dėkingi Viešpačiui.

Atlaidai šiais metais išskirtiniai tapo ne tik dėl savo garbių svečių gausos ar dėl Liudvinavo miestelio 300 metų jubiliejaus, bet ir dėl šia proga teikiamo Sutvirtinimo sakramento. Jaunuoliai labai džiaugėsi ir didžiavosi, kad jų priimamas Sakramentas vyksta būtent atlaidų metu, stebint didžiuliai miniai tikinčiųjų ir kunigų. Po šv. Mišių parapijos klebonas kun. Žydrūnas Kulpys dėkojo nusipelnusiems parapijiečiams ir geradariams, kurie prisidėjo prie bažnyčios atnaujinimo – bažnyčia puošiasi naujai pertinkuotu fasadu. Po pamaldų žmonės rinkosi agapei, skambant gyvai muzikai pasigėrėti nuveiktais darbais, pabendrauti ir pakilia nuotaika grįžti į namus.

Katechetas Artūras Lazauskas