ŠV. ROKO ATLAIDAI AUKŠTOSIOS PANEMUNĖS PARAPIJOJE

 

Rugpjūčio 18 d. Kauno A. Panemunės parapijoje buvo švenčiami šv. Roko atlaidai ir paminėtos bažnyčios pašventinimo 160 – osios metinės.

Prieš Sumos šv. Mišias vyko Švč. Sakramento adoracija ir Eucharistinė procesija bažnyčios šventoriuje. Sumos Šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Arkivyskupas priminė rugpjūčio mėnesį minimus šventuosius – šv. Kryžiaus Teresę Benediktą, šv. Lauryną, šv. Maksimilijoną Kolbę, šv. Roką – spinduliavusius meilės ir pasiaukojimo žmonėms dvasia ir kvietė „dėkoti Dievui už visus geruosius žmones pasaulyje ir mūsų tėvynėje, kurių širdys buvo atviros Dievo žodžiui, uždegusiam meilės ugnį“.

Po šv. Mišių vyko šventinis koncertas Panemunės šile.

Panemunę su 160 m. jubiliejumi sveikino dainininkas Liudas Mikalauskas, ansamblis „Šalcinis“ iš Seinų, liaudiškos muzikos kapela „Laumena“, Vaišvydavos choras „Garšvė“ ir kiti svečiai.

Parapijos informacija