Šviesos šventė

Sekmadienį, vasario 3 dieną, Marijampolėje vyko Lietuvoje veikiančių „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių kasmetinis susitikimas – Šviesos šventė.  „Tikėjimas ir šviesa“ yra pasaulinis judėjimas, vienijantis žmones su protine negalia ir juos globojančius asmenis: namiškius, draugus, savanorius talkininkus.

Drauge pasidžiaugti ir pasidalinti tarpusavio bendryste čia suvažiavo apie 150 šio krikščioniško bendruomeninio judėjimo narių iš visos Lietuvos. Tradicinė kasmetinė šventė prasidėjo Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje, kur šv. Mišias aukojo šio judėjimo dvasinis vadovas ir globėjas  kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Taip pat drauge meldėsi vyskupas Arūnas Poniškaitis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir keletas kunigų. Homilijoje kardinolas džiaugėsi matydamas akivaizdų Dievo meilės liudijimą bendruomenėje ir kvietė visus džiugiai kurti gyvenimo bendrystę, kurioje tampame turtingesni.

Po šv. Mišių šventės dalyviai susirinko Marijampolės dramos teatre, kur džiugiame šurmulyje dalijosi šypsenomis ir vaišėmis prie bendro agapės stalo. Vėliau teatro scenoje buvo suvaidinta pantomima, kurios dalyviai buvo ir visi salėje esantys svečiai. Po to visi klausėsi kun. Tomo OFM Conv iš Klaipėdos mokymo ir mažesnėse grupelėse pasidalino apie bendruomenės reikšmę jiems ir jų šeimų nariams. Susitikimas baigėsi šiai bendruomenei būdingu tradiciškai linksmu šventimu.

Kaip dalijosi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, džiugu matyti jog visi džiaugiasi, dalijasi bendryste, vieni kitus palaiko, o tuo pačiu visus drauge stiprina tvirtas tikėjimas. Džiaugiamės, kad šiais metais „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė susirinko Marijampolėje ir taip atnešė daugiau šviesos į Sūduvos kraštą.