Kun. Juozo Zdebskio 33-iosios žūties metinės

Vasario 9 d. 12 val. Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčioje buvo paminėtos Lietuvos kankinio kun. Juozo Zdebskio 33-iosios žūties metinės. Į kunigo paskutinės tarnystės parapijos šventovę gausiai susirinko jo ištikimieji bendražygiai, parapijiečiai, bendraminčiai iš visos Lietuvos. Šv. Mišias koncelebravo ir pamokslą sakė Punsko Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo parapijos vikaras Marius Talutis, celebravo Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos administratorius Tadeus Vallian.

Kun. M. Talutis yra pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso – bylos postulatorius. Jis priminė, jog vasario 10 d. Kaišiadorių vyskupijoje vyks pal. T. Matulionio konsekravimo vyskupu 90-mečio šventė. Pamoksle išsakė mintį, jog kun. J. Zdebskis perėmęs  pal. T. Matulionio estafetę. Jo skelbtą kančios ir laisvės kryžių toliau nešęs pats. Šv. Mišių pabaigoje buvo pasimelsta litanija į pal. T. Matulionį.

Kun. T. Vallian pakvietė maldininkus atvykti į Šlavantus, kur gegužės 18 d. 12 val. bus minimas kun. J. Zdebskio  90-ties gimimo metų jubiliejus.

Po Mišių tikintieji susirinko prie kun. J. Zdebskio kapo. Jo krikšto dukra perskaitė Jeronimo Šalčiūno eilėraštį, skirtą kunigui. Visi sugiedojo  „Lietuva brangi“. Po to parapijos salėje vyko agapė.

Alvyra Grėbliūnienė