VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRŲ 25 -ASIS GIMTADIENIS

1997 m. spalio mėn. 17 d. Vilkaviškio vyskupijoje buvo įkurtas pirmasis Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras – Marijampolėje, netrukus po to 1998 sausio mėn. buvo įsteigti Vilkaviškio ir Alytaus dekanatų šeimos centrai. Ši iniciatyva buvo tokia aktuali ir įkvepianti, kad šiuo gražiu pavyzdžiu užkrėsti šeimos centrai savanorišku principu steigėsi ir kituose Vilkaviškio vyskupijos dekanatuose. Nuo šių įsimintinų įvykių praėjo 25 – eri metai. Todėl  sausio 15 dieną Liškiavos vienuolyno ansamblyje įvyko Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centų 25 – erių metų Jubiliejaus šventė. Į ją suvažiavo šeimos centrų savanoriai ir draugai su šeimomis iš visos Vilkaviškio vyskupijos: Garliavos, Alytaus, Lazdijų, Prienų, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo vysk. Rimantas Norvila. Homilijos pradžioje, ganytojas kalbėjo pasiremdamas šventės kvietime užrašytais šv. apaštalo Jono žodžiais „Štai aš visa darau nauja“ (Apr 21, 5) apie tai, kad kiekviena diena duoda naujus iššūkius ir naujas galimybes, Dievas kiekvieną dieną kuria naujus dalykus mūsų ir aplinkinių gyvenimuose. Jis taip pat kalbėjo apie šeimos svarbą, akcentuodamas tai, kad šeima – geriausia vieta augti vaikams, apie iššūkius, kurie kartais mus ištinka ir kad Šventajame Rašte galime pasisemti išminties, kaip būti teisingame santykyje vieniems su kitais. Kiekviena šeima taip pat yra kviečiama ne tik būti pati dėl savęs, bet atpažinti Dievo mums duotas dovanas, pašaukimą ir jam atsiverti patarnaujant kitiems.

Už šeimos centrus melstis ir kartu su jais švęsti taip pat atvyko vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kun. Gintaras Urbštas, kun. Nerijus Žvirblys, kun. Arūnas Užupis, kun. Valius Zubavičius, šeimos centro koordinatorius kun. Žydrūnas Kulpys, bei Liškiavos parapijos klebonas kun. Vidmantas Striokas.

Šeimos centrus pasveikinti atvyko ir Lietuvos šeimos centro vadovė Vijoleta Vitkauskienė su bendradarbe Jurgita Pocevičiene. Sveikindama šventės dalyvius Vijoleta kalbėjo, kad Šeima be svajonės negalima, kaip ir šeimos centrai, tačiau susidūrus su realybe, mūsų svajonės kartais ima virsti ant šono. Ir cituodama popiežių Pranciškų pabrėžė, kad tam, kad suprastum, atleistum, priimtum ir išmoktum mylėti reikia laiko, ne tik šeimoje, bet ir organizacijoje.

Susirinkusius taip pat sveikino Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras, Šventos šeimos seserų vienuolija, Alytaus dekanato šeimos centro komanda visus dalyvius vaišino dzūkiškais grybais ir džiugino Gitos Jakučionienės dzūkišku pasakojimu apie šeimos gyvenimą. Vilkaviškio dekanato šeimos centras dovanojo giesmes ir dalijosi patirtimi, kad kartais šeimos centrai virsta tikromis bendruomenėmis, tokiomis kaip Glioriosa Trinita.

Šventę vainikavo Gimtadienio tortas ir muzikantų iš Varėnos padovanoti šokiai, dainos ir žaidimai.

Visi šventės dalyviai gavo gimtadienio dovaną „Kiekvienos dienos įkvėpimai šeimai“ pagal Amoris Laetitia, o vaikams daugiausia džiaugsmo suteikė Gintarės iš Alytaus ant veidų piešti mylimi personažai bei šventiniai balionai.

Atsisveikindami dalyviai dėkojo už šventę ir patirtus gerus gimtadienio įspūdžius, kurie liko užfiksuoti nuotraukose ir Marijampolės TV filmuotoje laidoje ,,Geroji Naujiena“.

Šventę organizavo: Alytaus, Vilkaviškio dekanatų šeimos centrai kartu su Vilkaviškio vyskupijos šeimos centru.