Vilkaviškio katedroje paminėta vyskupijos globėjo šventė

Birželio 13-ąją, šv. Antano Paduviečio dieną, Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje vidudienio maldai susirinko tegul ir negausiai, tačiau tikriausiai pamaldumą į šv. Antaną praktikuojantys tikintieji. Šv. Mišioms vadovavo vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupijos kapitulos kanauninkai.

Homilijoje vyskupas R. Norvila šv. Antaną įvardinęs kaip Viešpaties pasiuntinį trumpai supažindino su jo gyvenimo ir tikėjimo kelione nuo gimtosios Portugalijos, Lisabonos iki Paduvos Italijoje, kur tebūdamas 36 –erių iškeliavo Amžinybėn gimdamas dangui. Prie jo kapo įvyko daug stebuklų, kad praėjus po mirties vienuolikai mėnesių popiežius Grigalius IX jį kanonizavo šventuoju. Bažnyčios istorijoje tai yra buvusi greičiausia kanonizacija. Vyskupas akcentavo, kaip svarbu Devintinių išvakarėse priminti šv. Antano puoselėtą pagarbą Eucharistijai, vidinei maldai, prisiminti  jį buvus puikų pamokslininką, gilaus gyvojo tikėjimo vienuolį pranciškoną, prašant pagalbos ne tik pametus kokį daiktą, bet ir dvasios stiprybę ar vidinę ramybę.

Šv. Mišių pabaigoje prie išstatyto šv. Antano relikvijoriaus  buvo sugiedota šv. Antano litanija, vadovaujant Vilkaviškio dekanui prelatui Vytautui Gustaičiui. Vyskupas besimeldusiems suteikė palaiminimą šv. Antano relikvija.

Vilkaviškio katedra vyskupijos globėjo šv. Antano Paduviečio relikviją gavo 2016 metais birželio mėnesį, švenčiant vyskupijos 90 – metį.

Birutė Nenėnienė