Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai

Mons. Leonas Jakimavičius, paliekant kitose pareigose, yra atleidžiamas iš Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos klebono pareigų ir skiriamas šios parapijos altarista.

Kun. Renaldas Janušauskas yra atleidžiamas iš Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Jūrės Dievo Gailestingumo koplyčią ir skiriamas Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos klebonu.

Kun. Žydrūnas Kulpys yra atleidžiamas iš Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos klebono pareigų ir skiriamas Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu bei aptarnauti Jūrės Dievo Gailestingumo koplyčią.

Kun. Algirdas Žukauskas, paliekant visose kitose pareigose, yra atleidžiamas iš Akmenynų Šv. Roko parapijos klebono pareigų.

Kun. Rimantas Venslova atleidžiamas iš Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Akmenynų Šv. Roko ir Liudvinavo Šv. Liudviko parapijų klebonu.

Kun. Artūras Vaškevičius, paliekant visose kitose pareigose, yra atleidžiamas iš Slavikų Šv. Onos parapijos klebono pareigų.

Kun. Vytautas Antanas Matusevičius, paliekant visose kitose pareigose, yra  skiriamas Slavikų Šv. Onos parapijos klebonu.

Kun. Kazimieras Skučas yra atleidžiamas iš Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebono pareigų ir skiriamas Veiverių Šv. Liudviko parapijos altarista.

G. kan. Kęstutis Vosylius, paliekant visose kitose pareigose, yra skiriamas Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu.

 

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija