Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčioje pašventintas naujasis altorius

Vilkaviškio vyskupijos Šakių dekanate esančioje Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčioje gegužės 16 d., sekmadienį vyko išskirtinė šventė. 12 val. šv. Mišių metu buvo pašventintas naujasis bažnyčios altorius.

Naujo altoriaus šventinimas – nekasdienis įvykis visos Lietuvos bažnyčiose. Tai itin svarbu bet kuriai parapijai, jos tikintiesiems. Juk altorius – svarbiausia ir labiausiai gerbiama bažnyčios vieta, Mišių aukoje primenanti mums Paskutinę vakarienę, kurią Kristus valgė su savo mokiniais, kai aukodamas duoną ir vyną prisakė tai daryti Jo atminimui.

Iškilmei Barzdų bažnyčioje vadovavo Vilkaviškio vyskupas  Rimantas Norvila. Kartu su vyskupu meldėsi generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius. Vyskupas atliko altoriaus pašventinimui skirtas apeigas.

Jo Ekscelencija pamoksle priminė, kad altorius – ypatinga vieta bažnyčioje. Apie jį tikintieji susiburia šventajai aukai. „Ir bažnyčia, ir joje esantis altorius, apie kurį Eucharistijos šventimo metu buriasi Dievo tauta, ir pats Mišių aukojimas vienys šioje parapijoje gyvenančius tikinčius žmones. Čia jie susitiks pabūti ne tik bendrystėje tarpusavyje, bet pirmiausia bendrystėje su pačiu Viešpačiu.“

Užbaigdamas pamokslą Jo Ekscelencija linkėjo: „Mieli šios parapijos tikintieji, tebūna ši bažnyčia dėl to jums svarbūs ir brangūs namai. O šiuose Dievo namuose esantis, altorius ant jo konsekruojama duona ir vynas, tampantys Švenčiausiuoju sakramentu, paties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju temaitina jus dvasinai ir teveda į Išganymą ir amžinąjį gyvenimą Dangaus Tėvo namuose.“

Po šv. Mišių buvo pasirašytas altoriaus pašventinimo aktas.

Altorių kūrė architektas Zigmas Brazauskas, gamino ir pastatė – meistras Antanas Šlapkauskas.