Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai

Kun. Vytautas Kajokas, jo paties prašymu, yra atleidžiamas iš Alvito Šv. Onos ir Lankeliškių Švč. Trejybės parapijų klebono pareigų.

Kun. Audrius Kurapka paliekant kitose pareigose yra skiriamas Alvito Šv. Onos parapijos klebonu.

Kan. Virginijus Gražulevičius paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas Lankeliškių Švč. Trejybės parapijos klebonu.

Kun. Tautvydas Kapcevičius yra atleidžiamas iš Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Alytaus Šv. Kazimiero parapijos vikaru.