Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos 2021 rugpjūčio 22-25 d.

Rugpjūčio 22-25 d. Vilkaviškio vyskupijos kunigai susibūrė tylos, maldos ir apmąstymo laikui – rekolekcijoms. Jos vyko Liškiavoje, kur buvusio Dominikonų vienuolyno ansamblis, ramybe ir didybe spinduliuojanti bažnyčia, bei nuostabi gamta tiesiog ir kviečia maldai, dvasiniam poilsiui.

Į šią vidinės atgaivos kelionę dvasininkus palydėjo iš Vilkaviškio vyskupijos kilęs Vilniaus arkivyskupijos vyskupas Arūnas Poniškaitis. Vyskupas kunigus kvietė prisiminti, kad jie yra Dievo meilės ženklai jiems patikėtiems žmonėms, todėl reikia kuo labiau stengtis su kuo didesne kantrybe, juos priimti, suprasti, palaikyti ir lydėti gyvenimo ir tikėjimo kelionėje.

Rekolekcijų vedėjas daug laiko skyrė kalbėdamas apie akediją, jau kurį laiką primirštą ir net lietuvių kalboje sunkiau nusakomą tikinčio žmogaus būsen

ą, kuri įvairiais būdais reiškiasi ir kunigų gyvenime. Vyskupas dalijosi savo patirtimi ir kitais pavyzdžiais kviesdamas kuo uoliau gyventi maldos gyvenimą ir likti ištikimiems savo pašaukimui.

Sustiprinti rekolekcijų vadovo žodžių, bendros maldos, Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentų šventimo dvasininkai išsiskirstė į savo tarnystės vietas išsiveždami bendrystės ir atgaivos jausmą.